Bli kjent med Ingeborg Tennes

Ingeborg Tennes

Ingeborgs hjertesak

Min hjertesak er at Oslo skal være en by som er inkluderende og hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, funksjonsnedsettelse og bosted i byen. Dette gjelder mulighetene til skolegang, utdanning, jobb og bolig. Alle skal ha mulighet til å leve et fritt liv slik de ønsker.