Bli kjent med Merete Agerbak-Jensen

merete

Meretes hjertesak

Byen med det store hjertet – for alle slags folk

Hovedstaden vår er fantastisk, og med et Høyre-ledet byråd skal Oslo bli enda bedre å bo i. Alle mennesker er unike, det finnes ikke «vanlige folk». Derfor vil vi jobbe for mer mangfold og økt valgfrihet i en kommune som er mer opptatt av å gjøre hverdagen bedre for innbyggerne enn av å verne om kommunens egne systemer og rutiner. En storby med puls har gode, grønne og tilgjengelige byrom. Høyre vil gi de mykeste trafikantene, fotgjengerne, høyest prioritet i bybildet. Det skal være enkelt å forflytte seg til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk i byen med det store hjertet!