Bli kjent med Saliba Andreas Korkunc

saliba andreas korkunc

Salibas hjertesak

Vi er i en tid der matvareprisene og rentene øker, strømprisene er skyhøye. Flere og flere sliter med å få endene til å møtes. Kommunens svar kan ikke være å legge en stein til byrden ved å sende stadig høyere skatte- og avgiftsregninger til innbyggerne. Kommunen må heller sørge for at folk kan beholde mer av sine egne inntekter. Vi er derfor nødt til å ha en mye bedre økonomisk styring av byen vår. Neste år er kommunens budsjett på over 70 milliarder. Det er en økning på 40 prosent fra 2015, som var sist Høyre satt i byråd. De færreste kan hevde at tjenestetilbudet er blitt tilsvarende bedre. Vi har heller vært vitne til dårlig prosjektstyring og manglende respekt for innbyggernes skattepenger.

Jeg vil kjempe for økt valgfrihet, spesielt innen eldreomsorgen. Retten til å bytte er en egen verdi. Det er et paradoks at du har bytterett hvis du kjøper en gressklipper, men ikke hvis du er misfornøyd med de mest grunnleggende tingene i livet.