Nominasjonsprosessen

Rådgivende uravstemning

Alle kandidater vil få anledning til å gjøre sitt kandidatur kjent i partiet før det blir gjennomført en rådgivende uravstemning blant Oslo Høyres medlemmer i august. For å kunne delta i uravstemningen må kontingenten for 2024 være betalt. For å betale kontingenten kan du følge denne lenken https://hoyre.no/betaling/

Listen vedtas på Oslo Høyres nominasjonsmøte 11. november 2024 på Høyres Hus.

Prøvenominasjoner

I tillegg skal det gjennomføres prøvenominasjoner i alle bydelsforeninger og sideforeninger. Her vil foreningene få anledning til å gi sine innspill på hvem de ønsker skal representere Oslo Høyre på Stortinget 2025 – 2029. Alle medlemmer vil motta egen innkalling fra sin bydelsforening/sideforening til disse møtene.

Viktige datoer:

  • 13. mai: frist for å sende inn forslag på kandidater
  • 1. juni: frist for å sende inn kandidatinformasjon og bilde
  • 1. august: kandidatpresentasjonen går live på nettsiden
  • 14. – 25. august: urnominasjon
  • 9. september: frist for prøvenominasjon i bydels- og sideforeningene
  • 11. november: nominasjonsmøte

Nominasjonskomiteen består av:

Stian Berger Røsland, leder, Vestre Aker Høyre, stianrosland@gmail.com
Heidi Larssen, nestleder, Frogner Høyre
Stian Haraldsen, Nordstrand Høyre
Stian Strømøy Holm, Grorud Høyre
Maiken Prestmo, St. Hanshaugen Høyre
Aleksandra Witczak Haugstad, Østensjø Høyre
Sarah Wang, Nordre Aker Høyre
Kaare Seeberg Sidselrud, Søndre Nordstrand Høyre
Carl Oscar Pedersen, Ullern Høyre
Berit Solli, Alna Høyre
Thor Lysenstøen, Bjerke Høyre
Andreas Strandskog, Vestre Aker Høyre
Øyvind Berget, Gamle Oslo Høyre
Andreas Oftedal, Sagene Høyre
Grete Horntvedt, Oslo Senior Høyre
Håkon Andreas Flydal, Oslo Unge Høyre
Oscar Christopher Husebye, DKSF

Ingrid Eriksen, sekretær