Alle fortjener en trygg oppvekst

Fjorårets mest omtalte forfattertalent, 19 år gamle Oliver Lovrenski, fikk Bokhandlerprisen for sin debutroman som skildrer en brutal oppvekst i et krevende, kriminelt miljø i Oslo. Senes denne uken var han på besøk på Stortinget og fortalte om sin reise ut av gjengkriminaliteten. Men den økende ungdoms- og gjengkriminaliteten er ikke bare et Oslo-problem.

Tage Pettersen og Lars Thomas Paulshus.

Lille julaften ble en ung mann drept på en buss av en 14-åring, med tilknytning til et kriminelt ungdomsmiljø i Bærum. Moss Avis har skrevet om at frykten for å bli banket opp av medelever er en del av skolehverdagen for enkelte. Utdanningsforbundet melder om en økning i uønskede hendelser ved flere skoler, og at det gjelder både vold og trusler mellom elev og lærer, og mellom elever.

Antall saker om vold og mishandling begått av barn mellom 5–14 år har økt med 200 % siden 2015. For aldersgruppen 15–17 år er økningen i samme periode på 58 %. Dessverre er ungdoms- og gjengkriminalitet et økende problem i alle norske storbyer, også i Moss. Kriminaliteten blir også beskrevet som mer brutal.

Høyres viktigste mål er et samfunn med muligheter for alle. Det innebærer at alle skal ha muligheten til å velge det livet de selv ønsker å leve. Men en slik frihet har ingen verdi uten trygghet. Et trygt samfunn, hvor man er fri fra vold og kriminelle handlinger, er en forutsetning og et fundament for friheten.

Samtidig som vi ser en økning i ungdomskriminaliteten leser vi også om at politiet må redusere sitt forebyggende arbeid dramatisk. Både her i Moss og andre steder i Østfold. Det kan vi med sikkerhet si er feil medisin.

For det første må vi slå hardt ned på gjenger, organisert kriminalitet og lovbrudd som er en del av dette. For det andre må vi jobbe langsiktig for å redusere utenforskapet – og gjøre det vi kan for at ungdommer ikke begår det første lovbruddet.

Høyre lanserte sist uke 10 konkrete grep for å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. Det er et akutt behov for flere verktøy for å håndtere og ivareta barn som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. 

I de aller groveste tilfellene må vi også våge å tenke nytt. Vi får tilbakemelding om at kriminelle gjenger i dag aktivt bruker barn under 15 år, som «løpegutter» i sine kriminelle operasjoner fordi disse er under kriminell lavalder. Høyre mener at det i enkelte tilfeller dessverre vil være nødvendig å bruke tvang for å aktivt fjerne barn fra skadelige miljø, og korrigere destruktiv atferd i trygge rammer.

Politimester i Oslo, Ida Øystese, har tatt til orde for et landsdekkende lukket institusjonstilbud for ungdomskriminelle i barnevernet. Høyre er enig i dette, og har foreslått det, senest i vårt alternative statsbudsjett.  

Det området hvor det er vanskeligst å få til en endring, er i hjemmet. Problematiske familieforhold og traumatiske opplevelser i oppveksten kan være årsak til at noen ungdommer søker seg til – og føler seg hjemme i – kriminelle miljøer. Derfor er et annet av tiltakene våre å skjerpe kravene til foreldreinvolvering og hjelpetiltak i sårbare familier. Det handler om å utvide politiets adgang til å pålegge mindreårige og foreldre å møte politiet til samtale for å forbygge. Og det handler om å sette familier i stand til å være gode omsorgspersoner og rollemodeller for sine barn.

Samtidig som staten som forvalter av politiet har en viktig jobb å gjøre, spiller også kommunene en nøkkelrolle. Arbeid, skole og fritidsaktiviteter er blant de mest effektive forebyggende tiltakene for ungdoms- og gjengkriminelle. Her har Høyres folkevalgte en stor jobb å gjøre, for å styrke de lokale tilbudene. For å løse de utfordringene vårt lokalsamfunn står i må politikken lokalt og nasjonalt samarbeide bedre. Det er vårt felles ansvar.