Moss er porten til Østfold – og litt til

«Alle» retter øynene mot Moss for tiden. Det burde jo vært mest på grunn av den gode plasseringen, ikke på grunn av omvalget. Moss ligger på en helt sentral nasjonal øst-vest- og en nord syd-akse.

Erik Unaas.

Den korteste veien mellom Stockholm og Kristiansand, og Oslo – Göteborg går via byen.

Moss er også Indre Østfolds viktigste havn. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg som Askim-gutt har tilbragt på kaia i Moss eller Horten for å vente på en Bastø-ferge. Vel vitende om at dette er den kjappeste, naturligste og mest behagelige forbindelsen til/fra Vestfold og sydover. Det er et dårlig alternativ alltid å måtte reise gjennom Oslo.

VIKEN RAKK IKKE LØSE FLOKENE: Og trafikken bare fortsetter å øke i en by med god vekst og med mange muligheter. Viken klarte ikke å løse flokene, jeg håper inderlig at kommende Østfold blir den utløsende aktør, selv om vi vet både Jeløy-bro og veiløsninger må skje i et tett samarbeid mellom kommune, fylke og stat.

FYLKET HAR EN ROLLE: På samme måte som fylkeskommunen er en avgjørende partner i forhold til Samferdselsdepartement, Jernbanedirektorat og Bane Nor for å holde tempoet oppe og fortsatt finne gode løsninger på jernbane gjennom byen. Kostnaden nærmer seg 20 milliarder kroner, det gjelder å forvalte dette enorme beløpet til beste for byen – og for hele Østfold. Moss blir et kollektiv-knutepunkt, med opptil åtte tog i timen til Oslo og kanskje tog minst hver annen time til Göteborg og København.

Sånn sett har innbyggerne i Moss nå muligheten til prege rammene for sin egen framtid: ved å avgjøre sammensetningen av et godt og riktig fylkesting.

BYEN HAR ALLE MULIGHETER: Moss vokser på en imponerede måte. Med variert næringsliv, stadig flere statlige arbeidsplasser, attraktive hoteller og ikke minst alle mulighetene som vokser fram rundt Moss Lufthavn Rygge og Forsvarets tilstedeværelse der.

Men dette krever godt politisk engasjement. Og mye god kommunikasjon.
Nå har Moss fått på plass ordfører Simen Nord. Nå må vi også få på plass en like kompetent, tydelig og visjonær politisk ledelse av Østfold fylkeskommune. Det er en fordel med samme parti i føringen på begge nivåene.

Jeg vet hva jeg ville stemt om jeg bodde i Moss. Thor Hals og Sissel Rundblad.

#HeiaMoss

Beste hilsen Erik Unaas, Østfold Høyre (og aktiv Indre Østfold’ing)