Østfold Høyres nominasjonsprosess – stortingsvalget 2025

Østfold Høyres nominasjonskomité har startet arbeidet med å finne 15 listekandidater til Høyres valgliste ved stortingsvalget 2025. Nominasjonsmøtet finner sted 19. november 2024.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre.

Du kan foreslå listekandidater

Frem til 25. august ønsker nominasjonskomiteen forslag på kandidater fra kommuneforeninger, medlemmer og velgere.

Nominasjonsprosess og datoplan

Nominasjonsprosessen for stortingsvalget 2025 er regulert gjennom «Reglement og retningslinjer for års- og nominasjonsmøter i Høyres fylkesorganisasjoner», vedtatt av Høyres sentralstyre.

Østfold Høyres fylkesstyre har vedtatt denne datoplanen for nominasjonsprosessen:

HvaFrist/periode
Oppnevning av nominasjonskomité og vedtak av overordnet datoplan Nominasjonskomiteen oppnevnes av Østfold Høyres fylkesstyre 27. februar, samtidig som overordnet datoplan vedtas.  27. februar 2024
Nominasjonskomiteen starter sitt arbeid Komiteen etablerer selv sin møtestruktur og organiserer sitt arbeid.  27. februar ->
Varsel til kommuneforeningene og medlemmer – foreslå kandidater Høyres medlemmer i Østfold og alle andre oppfordres til å foreslå navn på aktuelle listekandidater for nominasjonskomiteen. Sekretariatet sørger for å informere alle medlemmer og foreninger, samt opplyse om datoplanen. Foreningene blir særlig opplyst om dato (og sted) for nominasjonsmøtet.  Frist for utsendelse: 15. mars 2024   Frist for å foreslå kandidater: 25. august 2024
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å stille seg til disposisjon for renominasjon.  Innen 1. mai 2024
Frist for sittende representanter og vararepresentanter til å svare – på om de stiller seg til disposisjon for renominasjon. Svarene legges ut på Østfold Høyres hjemmesider når alle har svart.  Siste frist for svar: 16. juni 2024
Frist for å fremme forslag på listekandidater Alle medlemmer er tidligere informert om fristen, og komiteen må også selv arbeide aktivt for å innhente aktuelle navn.  25. august 2024
Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste over aktuelle/foreslåtte kandidater. Listen legges ut på Østfold Høyres hjemmesider, samt sendes til alle foreningene som grunnlag for prøvenominasjon og rådgivende avstemningen blant medlemmene.   Det lages også et hefte hvor alle kandidatene kan presentere seg selv. Dette heftet legges ut på Østfold Høyres hjemmesider og skal bidra til at kommuneforeninger og medlemmer blir bedre kjent med kandidatene.  Frist er 2. september 2024 for den alfabetiske listen, 15. september 2024 for kandidatheftet.
Prøvenominasjon gjennomføres i kommuneforeningene og sideorganisasjonene Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen fra nominasjonskomiteen. Kommuneforeningene og sideorganisasjonene skal i god tid (senest 3 uker) innkalle alle medlemmene til medlemsmøtet, møtedatoen kan med fordel bekjentgjøres før sommerferien.   Dette medlemsmøtet i foreningene skal både gjennomføre prøvenominasjon og velge utsendinger til nominasjonsmøtet. For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved det kommende stortingsvalget. Protokoll fra møtet skal sendes sekretariatet for registrering.  16.-26. september 2024 (uke 38 og 39, frem til høstferien starter).
Rådgivende avstemning blant fylkespartiets betalende medlemmer – samt de av Unge Høyres betalende medlemmer som har stemmerett ved valget det skal nomineres til. Sekretariatet gjennomfører avstemningen slik at alle medlemmer gis anledning til å stemme. Medlemslistene som danner grunnlag for den rådgivende avstemningen tas ut den 10. september. For å kunne delta i avstemningen må man ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før den 9. september.  16.-26. september 2024 (uke 38 og 39, frem til høstferien starter).
Frist for innkalling til nominasjonsmøtet Delegatene skal tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet. Informasjon om dette legges også ut på Østfold Høyres hjemmesider.  22. oktober 2024
Frist for offentliggjøring av nominasjonskomiteens innstilling Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes delegatene senest 14 dager før nominasjonsmøtet.  5. november 2024
Nominasjonsmøtet Nominasjonsmøtet avholdes tirsdag 19. november 2024, klokken 18.30, på Quality Hotel Sarpsborg.19. november 2024

Nominasjonskomiteen

Østfold Høyres fylkesstyre oppnevnte nominasjonskomité den 27. februar 2024. 

Komiteen består av:

Sarpsborg/Rakkestad: Tomas Mathiesen (leder av komiteen)

Halden/Aremark: Elin Lexander (nestleder)

Fredrikstad/Hvaler: Anne Undahl

Moss/Råde/Våler: Glenn Melby

Indre Østfold/Marker/Skiptvet: Øyvind Bakke

Østfold Senior Høyre: Einar Smedsvig                    

Østfold Unge Høyre: Aleksander Abelsen

Spørsmål om nominasjonsarbeidet?

Ta gjerne kontakt med komiteens leder Tomas Mathiesen, eller fylkessekretær Gjermund Krogstad.