Valget i Moss er viktig for hele Østfold!

Velgerne i Moss avgjør i disse dager om det blir blått eller rødt styre i Østfold. Forhåndsstemmingen er i gang, og 27. november er selve valgdagen. Vår anbefaling til innbyggerne i Moss er å stemme på Høyre og Thor Hals.

Magnus Arnesen – ordfører i Sarpsborg, Simen Nord – ordfører i Moss, René Rafshol – ordfører i Råde, Arne Sekkelsten – ordfører i Fredrikstad og Fredrik Holm – ordfører i Halden.

En fylkesordfører fra Høyre vil være en stor fordel for alle byene i Østfold.

Lokalvalget i Østfold i september ga et helt unikt resultat. Ikke bare ble Høyre for første gang det største partiet i fylkestingsvalget. I tillegg ble det valgt Høyre-ordførere hele kysten rundt, fra Moss via Råde, Fredrikstad og Sarpsborg til Halden.

Dette er en situasjon vi aldri før har hatt, og den gir noen helt nye muligheter for samarbeid både kommunene i mellom, og også mellom fylkeskommunen og kommunene.

Ekstra viktig er det da at vi får en ordfører fra borgerlig side også i fylkestinget. Når velgerne i Moss nå går til urnene, står valget mellom en fylkesordfører fra Høyre eller en fra Arbeiderpartiet. Som Høyre-ordførere i kommunene i Østfold vil vi appellere til innbyggerne i Moss om å stemme borgerlig – på Høyre og Thor Hals.

Ved et ikke-sosialistisk flertall i Østfold vil den enkelte kommune få større frihet til å sette sine egne mål og visjoner. Vi får da et fylkeskommunalt nivå som er mer fleksibelt i møte med det kommunene definerer som sitt behov. For Moss betyr en stemme til Høyre en stemme for gjenåpning av fire felt på kanalbrua, og raskere bygging av ny bru uten bompenger. Flyfaglinje på Malakoff, bybuss til Halmstad og forsterket innsats for renere Oslofjord er andre kampsaker som berører Moss.

Østfold Høyre går til valg på å skape en fylkeskommune som er mer lyttende og mindre kontrollerende. Og med en Høyre-ordfører både i Moss og på fylkeskommunalt nivå, vil det ligge maksimalt til rette for god kommunikasjon og godt samarbeid, og muligheten for en god utvikling i den enkelte kommune.