Vold i nære relasjoner – en nasjonal krise

Vi nærmer oss Kvinnedagen 8.mars og markeringer planlegges. Det velges ulike paroler og temaer, nasjonale og internasjonale. I år er det ett tema som dessverre er det mest aktuelle: Stopp all vold mot kvinner!   

Dette gjelder krigsrelatert vold, seksuell vold, ærerelatert vold og vold i nære relasjoner. Vold kommer i mange former og kan føre til mangelfull utvikling, psykiske og fysiske skader og/eller død.

I en svært urolig verden blir vold mot kvinner brukt som et effektivt og veldig ødeleggende krigsvåpen. Alt internasjonalt fredsarbeid er derfor viktig og nødvendig for å stoppe vold mot kvinner. 

Men også i vår fredeligere del av verden er vold mot kvinner et alvorlig problem. Og særlig er vold i nære relasjoner et økende samfunnsproblem. Dette er ikke bare vold mot kvinner, men kvinner er overrepresentert blant ofrene. 

70% av all vold skjer innenfor husets fire vegger, og i de siste årene har vi sett en bekymringsverdig økning i partnerdrap. Av totalt 38 registrerte drapsofre i 2023 ble, ifølge politiet, 17 drept av nåværende eller tidligere partnere. Ifølge Kripos er dette høyere enn snittet de siste ti årene. Kvinner er dessverre overrepresentert når det kommer til partnerdrap. 2024 startet med helt uvanlig mange drap og flere av disse etterforskes som partnerdrap. Vold i nære relasjoner har blitt et alvorlig samfunnsproblem vi må prioritere. 

Nedbemanninger i Politiet og mangel på kompetanseheving resulterer i at saker som omhandler vold i nære relasjoner ikke blir prioritert slik de burde, noe som fører til svikt i det offentlige systemet. For mange ofre er det en kamp å våge å si ifra. Det er derfor viktig at ofrene opplever at de blir hørt, og at de blir tatt på alvor. 

Problemet er at vi ser en økning i vold i nære relasjoner uten at det blir igangsatt konkrete tiltak for å forhindre dette. Til syvende og sist er det politikernes ansvar å ta tak i dette, derfor foreslår Høyre:

  • Det må bli tatt i bruk omvendt voldsalarm når kontakt- og besøksforbud blir brutt. Dette er viktig slik at vi flytter byrden over på voldsutøveren,ikke på offeret. 
  • Vi må opprette en partnerdrapskommisjon, hvor partnerdrap blir gransket og det blir avslørt hvor systemet har sviktet. 
  • Det må lovfestes at ofre og etterlatte blir varslet når gjerningspersonen blir løslatt eller får permisjon. 

Høyre styrer nå 107 av landets kommuner. Disse 107 Høyre-ordførerne har med Erna Solberg i spissen slått alarm om økningen av vold i nære relasjoner. Høyre lover at kommuner der Høyre styrer, skal lage lokale handlingsplaner mot partner- og familievold. 

Østfold Høyres Kvinneforum støtter helhjertet opp om dette løftet og vil oppfordre alle kommunene i Østfold, ikke bare de fem Høyre- styrte, til å lage konkrete og effektive handlingsplaner mot partner- og familievold. Vi oppfordrer også alle kommuner som allerede har laget en slik handlingsplan, til å evaluere planen og sikre at foreslåtte tiltak iverksettes. 

Østfold Høyres Kvinneforums styre: Marianne Klever Næss (Fredrikstad, leder), Ann-Janette Hansen (Råde), Kristin Male (Hvaler), Liv Bakke Brynildsen (Moss), Heidi Ellefsen (Våler), Martine Gull Indrevoll Güven (Sarpsborg), Lisbeth Narvestad Grenager (Skiptvet), Kine Camilla Tøften (Indre Østfold), Lisbeth Mathisen Grundt (Marker), Anita Irene Lunde Warberg (Halden), Ingeborg Stray Juuhl (Unge Høyre).