75-åringer kan også telle!

– selv om det ikke alltid ser slik ut!

Har du god helse og ferdighetene som trengs, så skal du fortsatt kunne være aktiv i arbeidslivet som sjåfør etter fylte 75 år. Men det er et merkelig unntak: Når du skal kjøre drosje, buss eller minibuss og frakte passasjerer mot vederlag, da må du ha kjøreseddel. Den er det politiet som utsteder, på grunnlag av førerkort og helseattest. Men ikke tilnoen over 75 år!

75-åringen (eller eldre) kan fortsatt kjøre de samme kjøretøyene, men altså ikke dersom passasjeren er en person som skal betale for seg! Altså: Dersom sjåføren på 76 er ansatt i et firma eller i kommunen, eller hva, og transporterer kollegaer eller egne ansatte trengs ikke kjøreseddel, og alt er i skjønneste orden. Dersom sjåføren er i et firma og blir leid inn, er det ikke ok!

Det er åpnet for dispensasjon i lovverket, men justisdepartementet har gitt (håndhevelses-)instruks og bruker en praksis om at svaret på søknad om dispensasjon skal være nei!

Aldersgrensen for kjøreseddel ble hevet fra 70 til 75 år i 2009. Hevingen av aldersgrensen ble særlig begrunnet med generelt bedre helse blant eldre.

Etter tilråding fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet ble aldersgrensen for obligatorisk helseattest for førerkort i lette klasser hevet fra 75 til 80 år fra juni 2019. For tyngre kjøretøy er fortsatt helseattest en selvfølge.

Så da: En person over 75 kan kjøre de største tunge lastebiler vi har på norske veier med de største og tyngste lass (om helsa er ok). Men skal du kjøre en person der du skal ta betaling fra passasjeren eller for turen, da er du ikke egnet.

Er det manglende tillit til å ta riktig betaling som er årsaken! Jeg vet ikke, men jeg jobber for at alle gode krefter jobbe for at også Kjell som drosje- eller bussjåfør skal kunne få bidra inn i yrkeslivet. Ikke bare den Kjell som kjører stein og betong eller hva det nå er.

Loveverket er på plass, men byråkratiet som skal håndheve det sier nei! Det vi egentlig bare trenger er at Justisdepartementet sier at svaret på disp skal være ja, dersom helse og førlighet er OK.

Henry Tendenes
Leder Rogaland Senior Høyre