Ambisjoner for Rogaland

Høyre har ambisjoner for Rogaland. Vi drar i samme retning, snakker sammen, jobber sammen og kjemper sammen. Rogaland fortjener et lag som leverer for fylket vårt. Får jeg tillit som fylkesordfører etter valget vil jeg være lagkaptein for «Rogalaget»!

Løfte sammen og levere for Rogaland

Vi hører det når vi er ute og snakker med velgere, bedrifter og organisasjoner. Vi må ha mer innestemme hjemme, og mer utestemme mot Oslo. For mens vi snakker for lite, for lavt, og for utydelig for regionen springer resten av landet av gårde. Rogaland og Vestlandet står i en dramatisk situasjon der vi kan miste hundrevis av millioner hvis regjeringen sier ja til et nytt inntektssystem. Havbruksnæringen mange av kommunene langs kysten har satset på, får nå inntektene inndratt og fordelt i kommunens inntektssystem. Det betyr enda en ny pengestrøm fra Rogaland til Oslo.

Mens Rogaland tidligere har hatt klare stemmer i regjeringen som kjempet vår sak, merker vi nå en tydelig manglende representasjon. Det er på tide å løfte sammen og levere for Rogaland igjen.

Raskt fram og trygt hjem

Det skapes store verdier i Rogaland som er viktige for hele landet, og vi trenger gode og trygge veier. Staten må derfor øke sine bidrag til veier, og ikke redusere slik det er varslet. Staten må ta sitt ansvar for oppgradering og utbygging av blant annet E39, E134 og Rv13. Dette er viktige transportårer for at folk og varer skal komme raskt og trygt fram, og for at vi skal klare å bygge større bo- og arbeidsmarkeder.

Bygge kunnskapsfylket

Budskapet fra kunnskapsmiljøene i Rogaland er klart: Vi ønsker mer kunnskap og mer forskning velkommen. Dette må vi sikre med aktiv jobbing mot nasjonale politikere for flere fag og mer forskningsmidler. Utviklingen går dessverre feil vei. Fra en regjering som utredet muligheten for å etablere medisinstudier i Rogaland, til en statsråd som har slengt døren igjen. Statsråd Borten Moes håp om at «han har torpedert legeutdanning i Stavanger en gang for alle» aksepterer vi ikke, og vi kommer ikke til å gi opp.

På lag med jobbskaperne

Vi vil utvikle ny industripolitikk i Rogaland. Kjempe for at bedriftene skal få bedre rammebetingelser med lavere skatter og avgifter. Vi er stolte av oljå som har lagt grunnlaget for et godt fylke å bo i.  Samtidig heier vi på entreprenører og gründere som vil bygge nye bedrifter og næringer. For at Rogaland skal tiltrekke seg internasjonale arbeidsplasser og nytt næringsliv må vi være på lag med de som skaper jobbene. Vi skal bidra med de verktøyene fylket har, sikre stabilitet og lavere skatter – samtidig som vi er på lag med dem som skaper noe nytt. Gjør vi det, bygger vi næringslivet videre stein på stein. Og vi bygger en bedre fremtid.

Havvind hører til i Rogaland

Havvindeventyret er i gang, og det er ingen tvil om at denne industrien hører til i Rogaland. Vi har kompetansen i eksisterende næringsliv og i Oljedirektoratet, og dette skal vi utvikle. Vi ønsker derfor å flytte mer av forvaltningen innen havvind, havbunnsmineraler, lagring av CO2 og hydrogenproduksjon til Rogaland. Dette vil gi både Haugesund og Eigersund kortere vei til fagmyndigheten når havvindsbeslutninger og utbygginger skal planlegges. I spørsmålet om hvor baser og kontrollstasjoner for havvind skal lokaliseres mener vi helt klart at Rogaland er det riktige stedet. Dette vil være viktig i arbeidet for å bygge opp Norges viktigste havvindsklynge.

Dette kaller vi å ha ambisjoner for Rogaland!

Ole Ueland

Fylkesordførerkandidat Rogaland Høyre