Ane Mari Braut Nese innstilles som ny fylkesleder

Valgkomiteen, under ledelse av Irene Heng Lauvsnes, innstiller Ane Mari Braut Nese fra Klepp som ny fylkesleder i Rogaland Høyre.

Det skal velges ny ledelse på Rogaland Høyres årsmøte 15.-16. februar. Nåværende leder Elin Schanche ønsket ikke gjenvalg.
– Vi er veldig glade for at Ane Mari ønsker å gå inn som fylkesleder, sier Irene Heng Lauvsnes.
– Ane Mari har vært 1. nestleder i Rogaland Høyre en del år, hun har god ledererfaring både som ordfører og fra organisasjonsarbeid i Høyre.

Videre innstiller valgkomiteen på Harald Larssen Lønning (Haugesund) som ny 1. nestleder, Inger M. Bjerkreim (Bjerkreim) som nytt medlem i arbeidsutvalget, og Janne Stangeland Rege (Sola) som ny leder av Rogaland Høyres kvinneforum.

– Vi har lagt vekt på å kombinere både erfaring og fornyelse, og er veldig godt fornøyd med å ha fått med disse gode kandidaene på laget, sier Irene Heng Lauvsnes.
– Det er også bra at arbeidsutvalget vil være spredt geografisk fra Bjerkreim i sør til Haugesund i nord, avslutter hun.

2. nestleder Karl Stefan Afradi (Stavanger) er ikke på valg

Rogaland Høyresarbeidsutvalg er Rogaland Høyres operative ledelse. I tillegg til disse somvelges på årsmøtet så tiltrer følgende arbeidsutvalget i kraft av sine verv:
Ole Ueland, gruppeleder fylkestingsgruppen, Even Hallås, leder Rogaland UngeHøyre, Henry Tendenes, leder Rogaland Senior Høyre, samt de fastestortingsrepresentantene.