Arve Kambe ønsker ikke gjenvalg til Stortinget

Arve Kambe ønsker ikke gjenvalg for en ny periode på Stortinget. Han har i dag orientert nominasjonskomiteen i Rogaland Høyre om dette.

Arve Kambe har lagt ut følgende på sin Facebookside:

«I dag har jeg hatt møte med nominasjonskomiteen i Rogaland Høyre. Der har jeg gitt beskjed om at jeg ikke ønsker gjenvalg for en ny periode på Stortinget.
Svært mange har i løpet av sommeren bedt meg om å fortsette. Det har gjort stort inntrykk på meg og gjort denne beslutningen mye vanskeligere. Veronica og familien min har latt beslutningen være min og deres støtte har jeg uansett. Min vurdering er at hvis jeg skulle blitt valgt inn for en ny periode, og i praksis da 12 år på Stortinget, så frykter jeg at jeg dermed gror fast og ender opp med ytterligere en periode, som da blir 16 år. Det synes jeg er for lenge.
Å pendle mellom to byer, Haugesund og Oslo har gått veldig greit. De to siste årene har også Kristiansand blitt en del av min hverdag. Dermed pendler jeg nå mellom tre steder, i tillegg til en rekke reiser i innland og utland i forbindelse med mitt verv som stortingsrepresentant for Rogaland Høyre. Det gjør det mer krevende både for meg og alle involverte.
Det medfører også redusert kontakt med min valgkrets fordi jeg er mindre hjemme i Haugesund-regionen og Rogaland enn tidligere. Der jeg før oftere kunne delta på møter, har jeg i stedet måtte kommunisere på andre måter.
Jeg er i dag 41 år og har allerede fått æren og gleden av å representere Haugesund-regionen, Rogaland og Høyre på Stortinget i to perioder. Jeg har siden jul tenkt mye om jeg ønsker å binde meg for ytterligere fire år. Det er fortsatt litt over et helt år igjen av min periode som stortingsrepresentant. Det året skal jeg bruke svært godt på vegne av de som har stemt Høyre og på meg. Jeg skal være med på laget som sikrer at Erna fortsetter som statsminister med et borgerlig flertall på Stortinget i 2017.
Jeg har jobbet med mange spennende saker for regionen, fylket og Høyre. Det jeg er mest stolt av er at jeg mener å ha levert på mine tre største valgløfter fra 2009. At jeg skulle være en talsmann for den maritime næringen og skape ny politikk. Høyres nye maritime politikk som også er blitt regjeringens politikk er blitt særdeles godt mottatt. Særlig lokalt her. Min jobb har vært å sette Haugesund-regionen på kartet og få gjennomslag. Jeg sa også at jeg skulle være regionens mann på Tinget, ikke bare Høyres.
Tilbakemeldinger jeg har fått disse årene er at folk synes jeg har vært synlig og kjempet for regionen vår med nebb og klør i Oslo. Det setter jeg stor pris på. Og den tredje at jeg skulle prøve å være ombudsmann for våre innbyggere på Stortinget. Mange har kontaktet meg med sine utfordringer underveis. Mange har jeg klart å hjelpe, noen delvis og noen uten å lykkes. Jeg har vært på svært mange besøk i regionen noe som gjør det enklere å vite hva som skjer og kunne ta opp viktige saker for innbyggere, næringsliv, organisasjonsliv og kommuner.
Jeg retter en stor takk til de som har hjulpet meg til å gjøre en god jobb som stortingsrepresentant og en spesiell takk til de som trodde på meg ved valget i 2009. Da jeg ble valgt inn som stortingsrepresentant mot alt som fantes av odds.
Å være saksordfører og forhandle frem regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven var også et høydepunkt. Det samme gjelder da jeg ledet forhandlingene på Stortinget om Nordsjødykkerforliket. Å være medlem av Stortingets finanskomité i min første periode og leder av arbeids- og sosialkomiteen i min andre periode har vært svært givende og utfordrende. Å representere Stortinget internasjonalt og å være delegasjonsleder på en rekke internasjonale reiser har vært svært inspirerende og krevende.
Å være stortingsrepresentant er et privilegium og et tillitsverv med svært stort ansvar. Jeg er sikker på at Rogaland Høyre vil sette sammen et godt lag til neste stortingsvalg. At jeg trekker meg gjør det mer oversiktlig for Høyre-foreningene i regionen å fokusere på nye kandidater.
Etter kommunevalget i fjor er Høyre svekket i alle kommuner i vår region. Det kan ikke fortsette. Haugesund-regionen passer best med Høyre.
På et eller annet tidspunkt skulle jeg uansett sluttet på Stortinget. Før jeg ble stortingsrepresentant jobbet jeg ni år som markedssjef for Norges største etablerer, eier og driver av barnehager, Trygge Barnehager. I tillegg var jeg med i Haugesund bystyre fra 1995-2009 og Rogaland fylkesting fra 1999-2003.
Fra oktober 2017 skal jeg tilbake til arbeidslivet og jeg har mye å bidra med. Jeg vil bruke god tid og holder alle dører åpne for hva fremtiden vil bringe.
I det året vi har foran oss skal jeg fortsette arbeidet for Haugesund-regionen, Rogaland og Høyre med uforminsket styrke på Stortinget.»