Bent Høie til topps i uravstemning

Bent Høie topper resultatlisten etter Rogaland Høyres rådgivende uravstemning blant medlemmene for stortingslisten 2017. 669 medlemmer benyttet muligheten til å stemme.

Her er resultatene for topp ti:

  1. Bent Høie, Stavanger (5464 poeng)
  2. Tina Bru, Sandnes (4463 poeng)
  3. Sveinung Stensland, Haugesund (2937 poeng)
  4. Aleksander Stokkebø, Unge Høyre (2007 poeng)
  5. Elin Schanche, Rennesøy (1914 poeng)
  6. John Peter Hernes, Stavanger (1485 poeng)
  7. Ane Mari Braut Nese, Klepp (1390 poeng)
  8. Aase Simonsen, Karmøy (1105 poeng)
  9. Benedicte Johannessen, Haugesund (1025 poeng)
  10. Margret Hagerup, Time (979 poeng)

Medlemmene ble gitt anledning til å prioritere kandidater fra 1 til 10. Disse er da rangert slik at en første plass har gitt kandidaten 10 poeng, andre plass 9 poeng osv ned til tiende plass som har gitt 1 poeng.

Det er 669 medlemmer som har avgitt stemme, av dem er 544 medlemmer i Høyre, 86 i Unge Høyre og 39 i Senior Høyre.

Lokalforeningene har også hatt sine medlemsmøter hvor medlemmene får anledning til å stemme frem sitt listeforslag.

Resultatene fra den rådgivende uravstemmingen og partimøtene går inn som en del av bakgrunnsmaterialet til nominasjonskomiteen, som innen 28. oktober skal legge frem sitt listeforslag. Fylkets nominasjonsmøte hvor listen blir endelig vedtatt er 12. november. Der møter valgte utsendinger fra alle lokalforeningene.