Ber om nyvalg i de politiske utvalgene i fylket

Budsjettflertallet i fylket innstiller Ole Ueland (H) som ny leder av samferdselsutvalget. 

Som en konsekvens av budsjettsamarbeidet mellom Ap, H, Sp, KrF og V blir det i tirsdagens møte i fylkesutvalget bedt om en sak vedrørende nyvalg i de politiske utvalgene i fylkeskommunen til fylkestinget i desember.

Budsjettflertallet i fylket innstiller Ole Ueland (H) som ny leder av samferdselsutvalget. 

– Høyre er glade for at vi med dette får muligheten til å lede arbeidet i samferdselsutvalget, som har ansvar for viktige saker for innbyggerne i hele fylket vårt. Som utvalgsleder vil jeg være opptatt av å fronte de store vei- og kollektivprosjektene som skal på plass i Rogaland, og som det er bred politisk støtte bak. Vi må stå sammen om vi skal lykkes med også å få vår del av statlige samferdselskroner, sier Ole Ueland.

Ole Ueland (38) er gruppeleder for Høyre i fylkestinget. I tillegg er han medlem i fylkesutvalget og samferdselsutvalget. Tidligere var han var ordfører i Sola kommune fra 2011-2019.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål i sakens anledning:

Høyres gruppeleder Ole Ueland (H): 926 13 103

Fylkesordfører Marianne Chesak (AP): 905 69 001