Bli bedre kjent med Aase Simonsen

Aase Simonsen er fra Karmøy kommune og er Rogaland Høyres 15. kandidat i stortingsvalget i 2021.

Personalia:
59 år, og har to voksne barn
Bor i Karmøy kommune

Utdanning:
NKI’s Ingeniørhøgskole og Sekretærskole Otto Treider

Arbeid:
Stortingsrepresentant for Rogaland Høyre

Hvem er du, Aase?
Jeg er fra Karmøy, har to voksne barn og noen herlige barnebarn. Jeg trives godt i naturen og i gode venners lag. Etter at Tina Bru ble minister har jeg møtt i Stortinget som vara, og sitter i energi- og miljøkomiteen. Dette er et tema som jeg brenner for og jeg trives godt der. Ellers har jeg vært engasjert politisk både i kommunen og fylket siden 2007, og var ordfører i Karmøy fra 2011 – 2015.

Hvorfor stiller du til valg for Rogaland Høyre?
Jeg er opptatt av at vi skal levere jorden videre til våre barn og kommende generasjoner i like god stand som som den var da vi selv kom til. Rent vann, frisk luft – og mulighet til å høste føde fra både jord og hav må være det bærende i alt vi foretar oss. Det betyr ikke at vi ikke skal utnytte våre naturgitte ressurser, men at vi sørger for en bærekraftig verdiskaping og utvikling.