Bli bedre kjent med Anja Hovland

Anja Hovland bor i Eigersund kommune og er Rogaland Høyres 9. kandidat i stortingsvalget i 2021.

Personalia:
51 år, samboer, ett barn, to bonusbarn og et barnebarn
Bor i Eigersund kommune

Utdanning:
Fagbrev og utdanning i hotelledelse, pedagogikk, IKT, sosiologi og ledelse

Arbeid:
Yrkes- og utdanningsrådgiver ved Dalane videregående skole
Tidligere 12 år i hotellnæringen.

Hvem er du, Anja?
Jeg er særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, og har spesielt et brennende engasjement for kvalitet og valgfrihet i hele opplæringsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Av yrkesbakgrunn har jeg har de siste 17 årene jobbet i videregående opplæring, og har jobbet 12 år innen reiselivsnæringen. Jeg ble medlem av Høyre i 2011, og har siden 2015 vært medlem av kommunestyret, formannskap og Kommuneplanutvalget. Fra høsten 2019 har hun vært gruppeleder for Eigersund Høyre, og er leder av foreningsstyret.

Hvorfor stiller du til valg for Rogaland Høyre?
Jeg ønsker å være med å påvirke politikken og bidra til at Høyre vinner valget i 2021. Min ambisjon for Rogaland er at det skal være det beste fylket å bo i fra barndom til alderdom, og det skal være attraktivt for studenter å komme tilbake til sitt hjemfylke etter endt utdanning. Arbeidsplasser er den viktigste faktor for befolkningsvekst, og derfor må vi legge tilrette for et bredt, variert og innovativt næringsliv i bygd og by der vi gir gode rammevilkår for videre vekst.