Bli bedre kjent med Margrethe Vika

Margrethe Vika er fra Sola kommune og er Rogaland Høyres 13. kandidat i stortingsvalget i 2021.

Personalia:
47 år, gift og har to barn
Bor i Sola kommune

Utdanning:
Journalist fra City University i London
Bachelor med fag fra sammenliknende politikk, mediekunnskap, utviklingsstudier og EU-studier fra Universitet i Agder

Arbeid:
Strategisk kommunikasjonsrådgiver og partner i Elleve.

Hvem er du, Margrethe?
Jeg er gift med Jørn Arild, mor til Tora (13) og Magnus (17). Jobber som strategisk kommunikasjonsrådgiver og partner i rådgivingsselskapet Elleve. Mer enn 20 års arbeidserfaring, blant annet som journalist i DN.no og kommunikasjonsrådgiver innen bl.a. finans, olje og gass. Gründererfaring fra kommunikasjonsbyrået VikaForus.

Hvorfor stiller du til valg for Rogaland Høyre?
Klimautfordringen gjør at vi må omstille samfunnet, skape mer med mindre utslipp for å bevare velferdsgodene. Jeg er opptatt av langsiktig verdiskaping og tror på god forvaltning, valgfrihet for individet samtidig som vi har et samfunn som viser omsorg for hverandre og gir rom for livslang læring.