Bli bedre kjent med Ole Ueland

Ole Ueland fra Sola er Rogaland Høyres fylkesordførerkandidat. Les mer om hvorfor Ole trives med å være engasjert i politikk, og hans hjertesaker.

Personalia:
36 år, gift, – ett barn.
Bor på Grannes i Sola.

Utdanning:
Bachelor i medier og kommunikasjon fra Høgskolen i Oslo.

Arbeid:
Ordfører i Sola kommune fra 2011.
Kommunikasjonsrådgiver i oljeserviceselskap og eget rådgivningsselskap.
Politisk rådgiver for ordføreren i Stavanger.

Hvorfor ønsker du å være politisk aktiv?
Jeg brenner for å gjøre samfunnet bedre. Bedre å bo, arbeide og vokse opp i. Jeg ønsker å bidra til en bærekraftig velferd. Verdiene må skapes før de kan fordeles, og vi må ta bedre hensyn til miljøet slik at ungene våre, deres barn og generasjonene etter dem også kan ha det godt.

Jeg tror på et samfunn som bygges nedenfra. De gode fellesskapene finnes i nabolaget, familien, vennegjengen, frivilligheten og lokalsamfunnet. Gode beslutninger tas på et lavest mulig nivå. Folk må ha frihet til å ta egne valg, og vi må ta ansvar for hverandre.

Jeg er glad for å leve i et mangfoldig fylke, der folk er forskjellige, og alle får lov til å være den de er. Mennesker med ulik bakgrunn gjør livet mer spennende, og er en styrke for Rogaland.

Hva er dine hjertesaker?
Det var skolepolitikken som først fikk meg engasjert. Jeg brenner for god utdanning og at alle skal få mulighet til å bli det de har talent og engasjement for. Vi skal ha landets beste videregående skoler, satse på yrkesfagene og sørge for at ingen skal bli utdatert i arbeidslivet gjennom muligheten til å lære hele livet.

Jeg er stolt av å være fra matfylket Rogaland, og vil jobbe for at landbruk og havbruk skal drives med forutsigbarhet og at matfagene sikres god rekruttering. Flinke produsenter i Rogaland skal løftes fram og heies på.

Jeg tror på en miljøpolitikk det vi prioriterer tiltak som faktisk virker. Satsing på utbygging av kollektivtransport virker; vi får renere luft og mindre køer på veiene. Vi må ta vare på naturen. Havet og de flotte strendene våre må reddes fra plastforsøpling, og det kan ikke bygges flere vindmøller på land i Rogaland.

Og når alt dette er sa> jeg er opptatt av å gjennomføre. Vedtak må gjennomføres. Ingen er tjent med uendelige omkamper, da blir det kaos som til syvende og sist svekker demokratiet. Derfor er en av mine valgkampløfter handlekraft og mindre kaos.