Budsjettenighet for fylkesbudsjettet 2023-2026

Høyre, Ap, Sp, Krf og Venstre har kommet til enighet om fylkestingsbudsjettet for 2023-2026. Dette er fylkestingsperiodens fjerde, og siste budsjett og ble lagt frem for Fylkesutvalget 29. november.

Forside budsjettforslag

Gruppeleder Ole Ueland er fornøyd med at Høyre har kommet til enighet med de andre partiene. 

– Høyre har lagt to alternative budsjettforslag tidligere i perioden, og nå vært med på to budsjettavtaler som har fått flertall. Det har vi ikke gjort fordi vi må, men fordi vi ønsker. Med det er Høyre med og tar ansvar for Rogaland, og er glade for å kunne være med på en budsjettavtale som har gitt gode gjennomslag for våre hjertesaker. Vi legger frem et godt og helhetlig budsjett som viser tydelige prioriteringer, sier Ueland.

Fortsetter satsningen på fullføringsgraden i videregående opplæring 

Rogaland er best på fullføring i videregående opplæring, men ønsker fortsatt å nå målene i nullvisjonen mot frafall og at minst 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring. Partiene har vært opptatt av å reversere noen uønskede kutt, og legge inn midler som prioriteres til å forhindre utenforskap og bidra til økt fullføring.

– Vi er opptatt å skjerme kuttet i Sommerskolen som er et tiltak for å få de som mangler vurdering i et fag skal få ta opp faget i ferien og dermed kunne få et vitnemål. I tillegg legges det inn økt støtte til Ungt Entreprenørskap som gjør et viktig arbeid på alle våre videregående skoler. Vi er og glade for å kunne bevare støtten til Skoleskipet Gann, sier Ueland.  

Tilskudd til kultur, idrett, frivillighet og næring 

I budsjettet for 2023 settes det av 40 millioner som et engangsbeløp som tildeles ulike formål. Fylkeskommunen har hatt ekstraordinært høye inntekter grunnet høye kraftpriser. Vi er veldig fornøyd med at vi benytter deler av disse inntektene til kultur, idrett og frivilligheten. I tillegg opprettes det et klimaomstillingsfond som frivilligheten kan søke om til å gjøre

– Vi er veldig fornøyd med å støtte kultur, idrett og frivilligheten. Dette gjelder eksempelvis saker som mangler en oppstartsfinansiering eller restfinansiering, og som nå gjør at det blir realisert mange gode prosjekter i hele fylket. I tillegg opprettes det et klimaomstillingsfond som frivilligheten kan søke om til å gjøre energisparingstiltak i egne bygg, nevner Ueland.

Mer til investeringer på fylkesveier

Partiene legger inn 125 millioner mer til investeringer på fylkesvei i fire års perioden, og totalt 285 millioner i perioden for handlingsprogram for samferdsel. Det legges inn mer midler til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg skånes rutekutt i kollektivtransporten og dagens takst på ungdomsbillett og nærsonebillett opprettholdes. 

– Fylkestinget skal vedta handlingsprogram for samferdsel for perioden 2023-2030. Samferdsel og det å sørge for tilstrekkelige midler til fylkesveiene har vært en viktig prioritering for Høyre. Vi er glade for at vi får til å øke rammen og dermed får muligheten å til å løfte noen ytterligere prosjekter i handlingsprogrammet, sier Ueland. 

Noen av satsningene fra budsjettet:  

  • 7,65 millioner til å redusere rutekuttet til Kolumbus
  • 30 millioner til idrettshall på Strand videregående skole
  • 7,64 millioner mer til regionale idrettsanlegg 
  • 8 millioner til klimaomstillingsfond for frivilligheten
  • 1 million i investeringstilskudd til Haugesund Lufthavn Karmøy
  • 4 millioner til Studentsamskipnaden i Stavanger sitt velferdsbygg for studenter

Kontaktperson:
Ole Ueland, gruppeleder Høyre, tlf.: 926 13 103