Disse ønsker å fortsette i fylkestinget.

Rogaland Høyres representanter og vararepresentanter i fylkestinget har blitt forespurt om de stiller seg til rådighet som kandidat ved fylkestingsvalget 2023.

Ole Ueland stiller seg til rådighet som kandidat for Rogaland Høyre. Foto: Julie Vold

Svarfristen gikk ut 15. juni og nominasjonskomiteens leder Karl Stefan Afradi er glad for at så mange har svart at de ønsker å fortsette.

Det er gledelig at så mange ønsker å fortsette. Det viser at det er en god gruppe som fungerer godt sammen. Det har også vært vårt inntrykk gjennom perioden som har vært, og bygger opp under de tilbakemeldingene vi har fått så langt, sier han

Hele listen over svar kan man se under.

Ole Ueland fra Sola er i dag gruppeleder i fylkestingsgruppen. Han har nå gitt tilbakemelding til komiteen om at han ønsker en ny periode i fylkestinget. Den viktigste jobben for Rogaland Høyres fylkesordførerkandidat vil være å få Høyre tilbake ved roret i fylkestinget.

Ole har gjort en god jobb gjennom hele perioden. Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at Rogaland Høyre er fornøyd med jobben Ole har gjort, og vi er derfor glade for at han ønsker å stille til gjenvalg. Dersom det skulle dukke opp noen som ønsker å utfordre må vi selvsagt vurdere dette i tråd med vårt mandat, men det er ikke annonsert noen aktuelle utfordrere så langt jeg vet, sier Afradi.

Elin Schanche, Aase Simonsen og Lisbeth von Erpecom Vikse gir seg i fylkespolitikken. Elin og Aase har vært i fylkespolitikken siden 2011 og 2007, mens Lisbeth har vært inne i flere perioder siden 1987.  De har vært dyktige og viktige representanter for Rogaland Høyre.

Vi vil takke Elin, Aase og Lisbeth for en fantastisk innsats gjennom flere år. Det er litt vemodig å få svaret om de ikke ønsker å fortsette. Men vi har heldigvis mange dyktige kandidater som står klar til å fylle listen, sier Afradi

Nå ønsker Rogaland Høyre flere innspill til hvem som kan stå på listen. Vi oppfordrer både partiorganisasjonen og andre om å spille inn gode navn. Det kan man gjøre både til fylkestingslisten og alle Høyres lister rundt om i kommunene. Det kan man gjøre her: https://kandidat.hoyre.no/

Rogaland Høyres fylkestingsliste vedtas endelig på nominasjonsmøte 19. november.

Nr.Navn:Stiller seg til rådighet:
1.Ole UelandJa
2.Elin SchancheNei
3.Aase SimonsenNei
4.Erlend JordalJa
5.Inger Merethe BjerkreimJa
6.Bjørn SæstadJa
7.Terje HetlandJa
8.Ragnvald NilsenJa
9.Anne Marie LundJa
10.Lisbeth von Erpecom VikseNei
11.Lasse Anfinsen FredheimJa
12.Kristoffer AmdalJa
13.Staale Grude HaalandJa
14.Kenneth AustråttJa
15.Cille IhleJa

For henvendelser:

Karl Stefan Afradi, leder av nominasjonskomiteen Tlf: 926 50 819

Nominasjonskomiteen består av:

  • Karl Stefan Afradi, leder
  • Margret Hagerup
  • Sjur Risanger
  • Elin Sandsmark
  • Filippo Ballarin
  • Aase Simonsen
  • Børge Aanestad
  • Rigmor Huffmann
  • Kornelius Vold