Elevene i Rogaland trives stadig bedre

Visste du at elever trives stadig bedre og mobbes mindre på skoler i Rogaland?

Å satse på utdanning og opplæring er noe av det viktigste vi kan gjøre for fremtiden. Vi må ruste den kommende generasjonen så godt vi kan for oppgavene som ligger foran dem. Derfor jobber Høyre hele tiden for å skape en videregående skole med godt læringsmiljø og mindre frafall. Vi vil at flere skal ta en utdanning som er tilpasset elevenes evner og interesser, samt de behovene næringslivet har.

Det er derfor fylkesordføreren vår, Janne Johnsen, går rundt med en lapp i lommen med alle som mangler læreplass i fylket vårt. Hun trekker lappen frem hver gang hun møter noen som har mulighet til å gi plass til en av disse. De siste fire årene har Janne jobbet utrettelig for å skaffe ungdom fagutdanning og en god fremtid.

Du kan gjerne se på Jannes lapp som en jukselapp. Vi ser på den som en forsikring om at de viktige sakene aldri blir gjemt eller glemt.

Gi Janne din stemme ved fylkestingsvalget.