Elin Schanche gjenvalgt som leder av Rogaland Høyre

Elin Schanche fra Rennesøy ble gjenvalgt som leder av Rogaland Høyre på fylkesårsmøtet som ble avholdt 24. —25. februar.

De tre i partiledelsen som var på valg ble alle gjenvalgt med akklamasjon.

Det var fylkesleder Elin Schanche fra Rennesøy, 1. nestleder Ane Mari Braut Nese fra Klepp, og medlem av Rogaland Høyres arbeidsutvalg Kenneth Austrått fra Sandnes.

Alle ble gjenvalgt for 2 år.