Elin Schanche prioriterer lokal- og regionalpolitikk

Elin Schanche har vært kandidat til Rogaland Høyres stortingsliste, men ønsker å prioritere politisk arbeid lokalt.

Elin Schanche, som er fylkesleder i Rogaland Høyre, har gitt nominasjonskomiteen følgende melding:

«Etter nøye overveielse har jeg bestemt meg for å trekke meg fra nominasjonsprosessen til Stortingsvalget.
Jeg har kommet fram til at jeg ikke er den rette personen til å være stortingsrepresentant med alt det medfører. Jeg har reflektert mye over hvilken type politikk jeg liker å jobbe med og har kommet fram til at lokal- og regionalpolitikk ligger mitt hjerte nærmere enn rikspolitikk. Jeg har lyst til å være tett på og aktiv i prosessen knyttet til den kommende sammenslåingen av Rennesøy, Finnøy og Stavanger, og dermed er det ikke det rette tidspunktet å oppholde seg i Oslo.

Som leder for Rogaland Høyre ønsker jeg å bidra til å utvikle ny politikk for Rogaland og påvirke sentralt gjennom denne posisjonen.

Jeg beklager at jeg har satt nominasjonskomiteen i denne situasjonen og at jeg i det hele tatt stilte opp i nominasjonsprosessen. Det er heldigvis mange motiverte kandidater på Rogaland Høyres nominasjonsliste som kan gjøre en god jobb på Stortinget.»

Nominasjonskomiteen har frist til å legge frem sitt listeforslag senest fredag 28. oktober.