Elin Schanche fornøyd med pelsdyrforliket

Rogaland Høyre er godt fornøyd med avtalen om kompensasjon for pelsdyroppdrettere.

Rogaland Høyres leder Elin Schanche er veldig godt fornøyd med at regjeringen sammen med FrP har inngått avtale om kompensasjon for pelsdyroppdrettere.
– Rogaland Høyre har kjempet for at det skal gis kompensasjon som for ekspropriasjonsartet inngrep, og vi er veldig glade for at dette nå legges til grunn, sier Schanche.