Flere læreplasser i Rogaland

Nye tall viser at det er en positiv utvikling i antall læreplasser for Rogaland.

– Disse tallene viser at vi er på rett vei. Jeg er glad for at Rogaland opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere får læreplass i Rogaland

Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men allerede nå viser det en positiv trend. Rogaland har hatt en økning på 217 inngåtte kontrakter fra 2016-2017, dette tilsvarer en oppgang på 10 prosent.

– Jeg er veldig stolt av at Rogaland nok en gang viser at vi er landets beste fylke på skaffe elevene læreplass, og mye av suksessen ligger i det tette samarbeidet med næringslivet. Samtidig trenger vi enda flere fagarbeidere for fremtiden, og da må flere velge og gjennomføre yrkesfag. Vi jobber nå med å gjøre opplæringen enda mer praktisk og relevant og å skaffe enda flere læreplasser. Dette er en hjertesak som jeg vil jobbe mye med i tiden som kommer, sier Aleksander Stokkebø, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen og er stortingsrepresentant fra Rogaland.

Lettere å bli lærebedrift

Regjeringen har igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger.

Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt
Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter
Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov
Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser

Summen av disse eksemplene på tiltak vi har gjennomført sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjøre det mer attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger.

– Nå har vi gjort det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere. Derfor vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass, avslutter Røe Isaksen.