Godt gjennomslag for Rogaland på Høyres landsmøte

Rogaland Høyre er godt fornøyde med gode vedtak på Høyres landsmøte. Våre delegater var aktive på talerstolen, og deltok i mange av de viktige debattene på møtet.

Av gjennomslag vil vi nevne:

· Dissensen som fylkesordførerkandidat Ole Ueland (sammen med Vestlands Tom Christen Nilsen) om mer bruk av statlige reguleringsplaner i store, regionale veiprosjekter ble vedtatt. Dette for å korte ned planleggingstiden, og få veier bygget raskere og rimeligere.

· En egen resolusjon om lokal verdiskaping og flere lokale arbeidsplasser ble vedtatt, med mange gode forslag for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bli mer næringsvennlige.

· Landsmøtet sa nei til innføring av grunnrentebeskatning for havbruk og fiskeri. Dette gjør at disse viktige næringene kan videreutvikle seg på en god og bærekraftig måte.

· Vi fikk vedtatt Elin Schanches forslag om å ta i bruk handlingsrommet i lov om offentlige anskaffelser for å legge til rette for flere grønne og innovative anskaffelser. En viktig lokal sak der kommuner og fylkeskommuner gjennom sin innkjøpspolitikk kan bidra til bedre miljø og mer innovasjon.

· Gjennomslag for fjerning av egenandelen på legetjenester hos fastlege for ungdom mellom 16 og 18 år, som ordførerkandidat Inger Klippen i Sandnes kjempet for.

· Vedtak om bedre organisert ADHD-utredninger, i egne team etter modell fra BUP i Namsos. Forslag fra Bent Høie og Sveinung Stensland.

· Forslag om skolemåltid ble avvist, Høyre vil prioritere viktigere grep i skolen og gi kommunene rom for å avgjøre dette selv.

· Vedtatt at skolene og kommunene selv som må avgjøre om det skal være forbud mot mobil i skolen.

· Fikk vedtatt i prinsipprogrammet at Høyre på sikt ønsker at familier selv skal få fordele foreldrepermisjonen.

· Høyre sier fortsatt nei til aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram.

· Det skal ikke innføres egen fraværsgrense i ungdomsskolen.

Rogaland Høyre fikk dessverre ikke i denne omgang gjennomslag for forslag om å opprette CO2 fond for den maritime næringen etter modell fra NOX fondet. Men dette er en viktig sak som vi jobber videre for å få regjeringen til å gå inn for.