Hild Sømnes valgt som ny leder i Rogaland Senior Høyre

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med valgkampen og til valgseier i høst, sier nyvalgt leder Hild Sømnes.

Rogaland Senior Høyre avholdt 17. januar årsmøte i Stavanger.

Under årsmøtet ble Hild Sømnes fra Stavanger Senior Høyre valgt som ny leder for fylkesforeningen. Hild jobber som prosjektleder i Equinor, og er veldig opptatt av eldre som ressurs.

– Vi i Senior Høyre brenner for at ingen skal gå ut på dato. Eldre er en ressurs både i arbeidslivet og ellers i samfunnet, og vi har mye kunnskap og kompetanse. Vi er opptatt av å tilrette for livslang læring, økt livskvalitet og flere møteplasser for eldre, sier Sømnes.

– En annen viktig kampsak for oss er forskning på helse. For at helsevesenet skal kunne gi et best mulig tilbud til alle er det viktig at de har kunnskap om helse på tvers av kjønn og alder. Da må det forskes på alle aldersgrupper, legger hun til.

Fylkesforeningen går nå i gang med planleggingen av valgkampen

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med valgkampen og til valgseier i høst. Vi ønsker flere eldre synlige i media. Vi er en stor gruppe, og våre kampsaker er relevante for alle generasjoner, sier Sømnes.

Øvrige årsmøtevalgte til styret består av: Rigmor Hüffmann (Strand), Steinar Jansen (Haugesund), Else Rege Grannes (Time), Teis Kvilhaug (Karmøy), Berit Danielsen (Sandnes og Gjesdal). Foreningslederne tiltrer også styret.