Kandidatpresentasjon - Stortingsnominasjonen 2021

Nominasjon 2021

Disse har meldt fra til nominasjonskomiteen at de ønsker å stå på listen til Rogaland Høyre ved valget i 2021.


Nominasjonskomiteens leder, Janne Johnsen, er svært fornøyd med at så mange ønsker å stå på listen:

Vi er svært glade for at så mange ønsker gjenvalg, samtidig som at mange nye ønsker å stå på listen. Det lover godt for fremtiden til Rogaland og Høyres valgkamp neste år, sier hun. 

Nå skal partiet komme med innspill til nominasjonskomiteen i form av partimøter og urnominasjon på nett i september-oktober. Så skal nominasjonskomiteen komme med sitt forslag, før listen vedtas på nominasjonsmøtet 7. november.

Under kan du laste ned hefte med kandidatpresentasjonene, slik at du kan bli litt bedre kjent med dem. De som har takket ja til å eventuelt stå på listen er (i alfabetisk rekkefølge):

Navn Kommune:
1 Karoline Sjøen Andersen Haugesund
2 Milan Aran Sandnes
3 Shirish Awasthi Sandnes 
4 Hard Olav Bastiansen Stavanger
5 Jarle Bjørknes Sandnes
6 Steffen Borg Stavanger 
7 Tina Bru Stavanger
8 Jøran Dahl Gjesdal
9 Trine Danielsen Stavanger
10 Klara Egge Karmøy
11 Leif Erik Egaas Eigersund 
12 Rene Munthe Eik Lund
13 Nils Petter Flesjå Stavanger 
14 Lasse Fredheim Haugesund
15 Else Rege Grannes Time
16 Margret Hagerup Time
17 Modolf Haraldseid Vindafjord
18 Fridtjov Helland Klepp
19 Anja Hovland  Eigersund 
20 Cille Ihle Stavanger 
21 Erlend Jordal Stavanger
22 Bjørn Kahrs Randaberg
23 Alexander Landsnes Keül Stavanger
24 Irene Heng Lausnes Strand
25 Monika Lindanger Tysvær
26 Helge Ytterøy Lórange Haugesund
27 Tore Nedregaard Sandnes
28 Gretha Braut Nese Time
29 Ole Kristian Nilsen Karmøy
30 Sander Olsen Sandnes
31 Kari Raustein Stavanger
32 Silje Røgenes Stavanger
33 Håvard Rørtveit Vindafjord
34 Bjørn Schaal Gjesdal
35 Remi Sigurdsen Stavanger
36 Aase Simonsen Karmøy
37 Sveinung Stensland Haugesund
38 Aleksander Stokkebø Stavanger
39 Nina Ve Sæbø Karmøy
40 Athar Ali Tajik Sandnes
41 Henry Tendenes Senior Høyre
42 Svenn-Børge Vatland Karmøy
43 Margrethe Vika Sola
44 Lars Fredrik Vistnes  Randaberg 
45 Randi Wisnæs Karmøy
46 Halvard Mikal Aase Strand