Mangfoldsutvalget i Rogaland søker etter flere medlemmer!

Innvandrere i Rogaland utgjør ca. 15% av befolkning og de har utfordringer knyttet til bolig, sosial mobilitet, utdanning og arbeid som krever at vi lytter.

Federico Perales, Veronica Garcia Kambe, Umid Fotikh, Jaroslaw Sobon og Natalia Zurawska på Rogaland Høyres årsmøte i Haugesund 18 – 19 februar 2023.

Vi vil derfor å engasjere flere medlemmer i Rogaland Høyre i mangfoldsspørsmål gjennom mangfoldsutvalget Rogaland.

Mandat til mangfoldsutvalget er:

  • Engasjere minoritetsgrupper i politiske spørsmål og politikkutvikling. 
  • Det skal inviteres til direkte dialog om politikkutvikling og evalueringer av konkrete politiske forslag. Eksempelvis når Høyre arbeider med nytt partiprogram, det oppstår konkrete saker i mediebildet, Norges offentlige utredninger (NOUer), politiske høringer, osv. 
  • Høyres mål er «muligheter for alle». Mangfoldsutvalget skal arrangere aktiviteter og etablere arenaer hvor innbyggere med minoritetsbakgrunn og Høyres politikere møtes og utveksler tanker, ideer og konkrete forslag. 
  • Bidra til økt mangfoldskompetanse. 
  • Talentutvikling. Rekruttere minoriteter til partiet, enten som tillitsvalgte eller som folkevalgte og være med å utvikle dem.
  • Strategisk kommunikasjon av Høyres budskap inn mot minoriteter.

Du trenger ikke å ha innvandrerbakgrunn, kun et sterkt og genuint engasjement for innvandrings- og integreringspolitikk.

Ønsker du engasjere litt ekstra? Ta kontakt med Federico Perales