Nominasjon 2021 – har du kandidatforslag?

I forbindelse med stortingsvalget 2021 har Rogaland Høyre startet nominasjonsarbeidet. Nominasjonskomiteen ønsker dine forslag til kandidater.

Datoplan og navneforslag

Rogaland Høyres fylkesstyre har vedtatt en datoplan for nominasjonsprosessen. Den kan du finne som vedlegg nederst i saken. Frem til 1. september ønsker nominasjonskomiteen forslag på stortingskandidater, og du kan registrere ditt forslag ved å trykke her.

Nominasjonsmøte

Nominasjonsmøtet avholdes den 7. november 2020.

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen består av:

  • Janne Johnsen, Stavanger, leder
  • Anders Amundstad-Balle, Haugesund, nestleder
  • Anja Hovland, Eigersund
  • Ola Steinar Apeland, Tysvær
  • Njål Skår, Hjelmeland
  • Gunn Dalen Håland, Hå
  • Peter A. Schwarz, Sola
  • Terje Hetland, Unge Høyre
  • Lisbeth Von Erpecom Vikse, Senior Høyre

Fylkessekretær Daniel Aamodt fungerer som sekretær for komiteen.