Ole Ueland (H) blir ny fylkesordfører i Rogaland

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om å styre Rogaland sammen.

Svein Erik Indbjo (Frp), Ole Ueland (H), Anne Kristin Bruns (Krf), Kjartan Alexander Lunde (V).

Onsdag ble det klart at de fire partiene Høyre, Frp, Krf og Venstre har forhandlet ferdig en avtale om å danne flertall i Rogaland fylkesting. Avtalen innebærer at partiene vil stå sammen om en felles politisk plattform, et forpliktende budsjettsamarbeid og valg av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og andre ledende tillitsverv.

Ole Ueland fra Høyre blir fylkesordfører, og Svein Erik Indbjo fra Frp blir fylkesvaraordfører. Anne Kristin Bruns fra Krf skal sitte i fylkesutvalget og lede opplæringsutvalget, og Kjartan Alexander Lunde skal sitte i fylkesutvalget.

Høyre skal ha fire representanter i fylkesutvalget, Frp to, Krf to og Venstre en. Høyre skal ha leder i samferdselsutvalget, Krf i opplæringsutvalget, Venstre i regional-, kultur- og næringsutvalget og Frp i administrasjonsutvalget.

Fylkestingsvalget mandag 11. september ga de fire partiene til sammen 27 mandater i fylkestinget, og utgjør et tydelig flertall. Det kreves 24 mandater for flertall i Rogaland fylkesting.

– Den politiske plattformen legger til grunn at Rogaland skal være et foregangsfylke innen skole, samferdsel og regional utvikling. Vi skal bygge et fylke som er vekstkraftig, grønnere og mer verdiskapende, og vi skal være på lag med de som skaper fremtidens jobber. Vi skal sørge for et bedre regionalt samarbeid, på tvers av både kommune-, fylkes- og partigrenser for å fronte viktige Rogalandssaker. Skal vi lykkes bedre må vi samarbeide og stå mer sammen, sier Ole Ueland, Svein Erik Indbjo, Anne Kristin Bruns og Kjartan Alexander Lunde.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Ole Ueland 92613103

Svein Erik Indbjo 97588763

Anne Kristin Bruns 97976136

Kjartan Alexander Lunde 95709534