Ole Ueland valgt som leder av samferdselsutvalget

Ole Ueland ble av fylkestinget i Rogaland valgt som ny leder av samferdelsutvalget ut valgperioden.

Som en konsekvens av budsjettsamarbeidet mellom Ap, H, Sp, KrF og V ble det i i fylkestinget 15. desember vedtatt nyvalg av samferdelsutvalget, og Ole Ueland ble valgt som leder.

– Høyre er glade for at vi med dette får muligheten til å lede arbeidet i samferdselsutvalget, som har ansvar for viktige saker for innbyggerne i hele fylket vårt. Som utvalgsleder vil jeg være opptatt av å fronte de store vei- og kollektivprosjektene som skal på plass i Rogaland, og som det er bred politisk støtte bak. Vi må stå sammen om vi skal lykkes med også å få vår del av statlige samferdselskroner, sier Ole Ueland.

Ole Ueland (38) er gruppeleder for Høyre i fylkestinget. I tillegg har han vært medlem av fylkesutvalget og samferdselsutvalget siden 2019. Han sitter også i styringsgruppen for Haugalandspakken, og har tidligere vært med i styringsgruppen for Bymiljøpakken. Fra 2011-2019 var han ordfører i Sola kommune.