Ole Ueland enstemmig valgt som fylkesordførerkandidat

—Høyres politikk trengs i Rogaland, slo Ole Ueland fast etter at et enstemmig nominasjonsmøte hadde utpekt ham som Høyres fylkesordførerkandidat til valget neste år.

— Høyre er opptatt av at samfunnet bygges nedenfra, av innbyggere i bygder og byer, i frivillige lag og foreninger og lokale bedrifter. Av de som engasjerer seg i kommunene sine, sa Ueland.

— Jeg er opptatt av at fylkeskommunen skal være støttespiller og samarbeidspartner for disse gode kreftene, ikke overstyre eller motarbeide. Mitt mål er at fylkeskommunen skal være kommunenes beste venn, ikke en overkommune som slår dere i hodet med innsigelser og byråkrati. Fordi vi i Høyre vet at vettet er ganske jevnt fordelt, og at beslutninger tas best lokalt.

Ueland slo også fast at Høyre er «skolepartiet over alle skoleparti», og at Rogaland Høyre aldri vil si seg fornøyd med å være fjerde beste fylke på gjennomføring av videregående skole.

— Dette er langt fra nok, vi er ikke fornøyde før vi er best, sa Ueland.

— Vi har ikke råd til en eneste elev som faller ut av videregående eller fagopplæring uten å fullføre. Og vi skal ha de beste lærerne, og vil satse enda mer på etter— og videreutdanning, sa Ueland.

Elin Schanche fra Rennesøy/Stavanger ble valgt på andre plass, Aase Simonsen fra Karmøy på tredje plass, og Erlend Jordal på fjerde.

Her følger hele fylkestingslisten til Rogaland Høyre. Den ble enstemmig vedtatt på nominasjonsmøtet 3. november:


Nr

Navn

Kommune:

Født:

1

Ole Ueland

Sola

1983

2

Elin Schanche

Rennesøy

1961

3

Aase Simonsen

Karmøy

1962

4

Erlend Jordal

Stavanger

1979

5

Inger Merethe Bjerkreim

Bjerkreim

1971

6

Bjørn Sæstad

Klepp

1961

7

Terje Hetland

Ungdomskandidat

1998

8

Ragnvald Nilsen

Sandnes

1977

9

Anne Marie Lund

Sola

1996

10

Lisbeth von Erpecom Vikse

Seniorkandidat

1947

11

Lasse Anfinsen Fredheim

Haugesund

1996

12

Kristoffer Amdal

Strand

1954

13

Staale Grude Haaland

Time

1963

14

Kenneth Austrått

Sandnes

1987

15

Cille Ihle

Stavanger

1970

16

Sissel Hansen Tysse

Tysvær

1971

17

Arne Stapnes

Eigersund

1962

18

Gunn Dalen Håland

1969

19

Henry A. Tendenes

Gjesdal

1953

20

Randi Wisnæs

Karmøy

1972

21

Jarle Utne-Reitan

Haugesund

1969

22

Håvard Rørtveit

Vindafjord

1999

23

Helene Vo

Sandnes

1999

24

Jan Erik Tuen

1976

25

Benedikte Svendsen

Karmøy

1999

26

Hogne Skjerpe

Lund

1958

27

Signy Bråtveit

Finnøy

1950

28

Karl Stefan Afradi

Stavanger

1990

29

Nina Ve Sæbø

Karmøy

1961

30

Julie Katarina Nodland Vold

Stavanger

1980

31

Morten Landråk Asbjørnsen

Stavanger

1993

32

Ove Horpestad

Klepp

1971

33

Liv Todnem

Gjesdal

1951

34

Beate Bie

Stavanger

1979

35

Sverre Underbakke

Suldal

1958

36

Berit Hopland

Finnøy

1946

37

Marius Solberg

Bjerkreim

1981

38

Hilde Karlsen

Stavanger

1967

39

Andreas Vollsund

Time

1986

40

Kari Raustein

Stavanger

1965

41

Kirsten Lode

Sola

1956

42

Sander Ommundsen Olsen

Sandnes

2000

43

Sigurd Vik

Stavanger

1960

44

Thor Magne Seland

Sandnes

1967

45

Sissel Knutsen Hegdal

Stavanger

1965

46

Bjørn Reidar Schaal

Gjesdal

1994

47

Hard Olav Bastiansen

Stavanger

1955

47

Sara Hønsi

Stavanger

2001

49

Kristoffer Bjordal

Sandnes

2000

50

Else Karin Bjørheim

Stavanger

1998

51

Nina Ørnes

Stavanger

1996

52

Henrik Bruvik

Stavanger

2000

53

Per Olav Hanssen

Stavanger

1940