Oppreisningsordning for tapt barndom

Vi har alle hørt eller lest historier om saker om tapt barndom pga. at det offentlige har sviktet. Rogaland Høyres årsmøte vedtok en resolusjon om oppreisningsordning for tapt barndom.

Oppreisningsordning for tapt barndom

Vi har alle hørt eller lest historier om saker om tapt barndom pga. at det offentlige har sviktet. Noen kommuner har hatt oppreisningsordninger, noen kommuner har ikke hatt oppreisningsordninger, noen kommuner som har hatt oppreisningsordninger, har avviklet de, -for så å opprette de igjen. Dette har medført at noen har fått oppreisning, andre ikke, -på grunn av at de har bodd i «feil kommune», eller at de ikke har fått oppreisning fordi at deres sak har vært foreldet. Videre, så er det og har vært veldig stor forskjell på ordningen i de ulike kommunene, alt fra bevisbyrdes, der det kreves veldig lite eller veldig mye dokumentasjon for å ha rett til oppreisning, til beløp som blir utbetalt.

At en skal få beskjed fra kommunen om at en ikke kan søke om oppreisning fordi kommunen ikke har den ordningen, eller at en er for sent ute, blir helt uforståelig, med tanke på hvor tragiske og alvorlige disse sakene er.

Vi må ha et enkelt og helhetlig system som har samme kriterier. Vi kan ikke ha det slik at sårbare mennesker som åpenbart er sviktet av det offentlige, må tvinges i lange rettsprosesser. Vi skal se enkeltmennesket når systemet svikter, derfor er det på tide med en lovendring.

Rogaland Høyre vil at:

  • I saker der det offentlige har sviktet, må vi ha en nasjonal ordning der offer får bistand til å kjøre sin sak
  • Statsforvalteren skal være behandlingsinstans i saker om oppreisning for tapt barndom.
  • Erstatning skal utbetales av den/de statsforvalteren finner har sviktet.

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 5. februar 2022.