Oppsummering – Rogaland Høyres årsmøte 2024

Rogaland Høyre avholdt i helgen 9. – 10. mars sitt årsmøte med over 250 delegater og gjester fra hele fylket.

Ane Mari Braut Nese ble takket av som leder av Rogaland Høyre etter 4 år.

Dato: 9. – 10. mars 2024

Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Her er en oppsummering av nøkkelpunktene fra Rogaland Høyres årsmøte:

1. Valg av nytt arbeidsutvalg:

Det nye styret har en viktig rolle i å utforme politikken og strategien for Rogaland Høyre:

Leder: Harald Lønning (valgt for 2 år)

1. nestleder: Anne Marie Lund (valgt for 2 år)

2. nestleder: Hilde Karlsen (ikke på valg)

Leder av kvinneforum: Gunn Dalen Håland (valgt for 2 år)

Medlem: Modolf Haraldseid (ikke på valg)

I tillegg tiltrer fylkesordfører, gruppeleder i fylket, stortingsrepresentanter, leder Rogaland Senior Høyre og Rogaland Unge Høyre arbeidsutvalget.

2. Presentasjon av Årsberetning:

Under årsmøtet ble årsberetningen for Rogaland Høyre presentert, som ga en grundig gjennomgang av partiets aktiviteter og prestasjoner i løpet av det siste året. Noe av det som ble særlig trukket frem var innsatsen i forbindelse med valgkampen som resulterte i et fantastisk valgresultat der Høyre ble største parti og fikk fylkesordfører, 9 ordførere og 7 varaordførere.

3. Politisk debatt og vedtak:

Det ble holdt politiske debatter og diskusjoner om aktuelle saker og temaer som påvirket Rogaland og landet som helhet.

Årsmøtet vedtok:

  • Resolusjon: Alvorlig ungdomskriminalitet krever effektive og treffsikre reaksjoner
  • Resolusjon: Kvinnehelse?
  • Resolusjon: Rogaland Høyre vil styrke forsvaret
  • Resolusjon: Norges mest verdiskapende fylke
  • Resolusjon: Arbeid og utenforskap
  • Uttalelse: Innsatsen mot partnervold må styrkes
  • Uttalelse: Opprettholde stopp for regiontoget på Bryne

Alle vedtakene kan du finne på siden «Politikk»

4. Gjester og inspirerende Innlegg:

Årsmøtet inkluderte også inspirerende innlegg og foredrag fra gjestetalere, som delte sin ekspertise og perspektiver på viktige samfunnsspørsmål.

Blant annet hadde vi innlegg fra:

  • Erna Solberg, leder Høyre
  • Ole Ueland, fylkesordfører
  • Eirik Bjørnø, administrerende direktør i Viking Fotball

Årsmøtet fikk også hilsener fra gode venner i Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre.

5. Feiring av prestasjoner og engasjement!

Som en del av årsmøtet ble det også feiret prestasjoner og engasjement blant medlemmene og frivillige i Rogaland Høyre.

6. Utnevnelse av æresmedlem

Bent Høie ble utnevnt til æresmedlem av Rogaland Høyre for lang og tro tjeneste. Det kan du lese mer om her.

Konklusjon:

Rogaland Høyres årsmøte var en vellykket og inspirerende begivenhet som brakte sammen medlemmer og styrket samholdet i partiet. Med valget av det nye arbeidsutvalget og vedtakene som ble fattet, er partiet godt rustet til å fortsette å jobbe for en bedre fremtid for Rogaland og landet som helhet.