Partimøte – Bokn Høyre

Her kan du se resultatet fra Bokn Høyres partimøte 28. september 2022.

Bokn Høyre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 28. september.

Det var 3 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr:Navn:
1.Ole Ueland, Sola
2.June Grønnestad, Bokn
3.Bjørn Sæstad, Kvitsøy
4.Kristoffer Amdal, Strand
5.Karoline Sjøen Andersen, Haugesund
6.Bjarne Ve Sæbø, Karmøy
7.Svenn-Børge Vatland, Karmøy
8.Ole Kristian Nilsen, Karmøy
9.Håvard Rørtveit, Vindafjord
10.Terje Hetland, Stavanger