Partimøte – Hjelmeland Høgre

Her kan du se resultatet fra Hjelmeland Høgres partimøte 19.09.22.

Hjelmeland Høgre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 19. september.

Det var 10 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr.Navn:
1.Ole Ueland, Sola
2.Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
3.Kristoffer Amdal, Strand
4.Kenneth Austrått, Sandnes
5.Karoline Sjøen Andersen, Haugesund
6.Terje Hetland, Stavanger
7.Kine Myhre, Sandnes
8.Anne Marie Lund, Sola
9.Bjørn Sæstad, Kvitsøy
10.Lasse Fredheim, Haugesund
11.Håvard Rørtveit, Vindafjord
12.Gunn Dalen Håland, Hå
13.Staale Grude Haaland, Time
14.Julie Vold, Stavanger
15.Fridtjov Helland, Klepp
16.Terje Eide, Stavanger
17.Kjell Apeland, Hjelmeland
18.Else Rege Grannes, Time
19.Ragnvald Nilsen, Sandnes
20Federico Perales, Stavanger