Partimøte – Klepp Høyre

Her kan du se resultatene fra Klepp Høyres partimøte 22. september 2022.

Klepp Høyre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 22. september.

Det var 7 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr:Navn:
1.Ole Ueland, Sola
2.Gunn Dalen Håland, Hå
3.Mille-Sofie Kvannli, Stavanger
4.Lasse Fredheim, Haugesund
5.Jonas Molde Hollund, Stavanger
6.Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
7.Fridtjov Helland, Klepp
8.Karoline Sjøen Andersen
9.Else Rege Grannes, Time
10.Anne Marie Lund, Sola
11.Staale Grude Haaland, Time
12.Kenneth Austrått, Sandnes
13.Kristoffer Amdal, Strand
14.Julie Vold, Stavanger
15.Bjørn Sæstad, Kvitsøy
16.Leif Erik Egaas, Eigersund
17.Hanna Kverneland, Time
18.Terje Hetland, Stavanger
19.Håvard Rørtveit, Vindafjord
20.Cille Ihle, Stavanger
21.Irene Omland, Hå
22.Martin Nese Johnsen, Klepp
23.Erlend Jordal, Stavanger
24.Guttorm Stangeland, Sandnes
25.Hilde Karlsen, Stavanger
26.Marit Høie, Gjesdal
27.John Peter Hernes, Stavanger
28.Ragnvald Nilsen, Sandnes
29.Federico Perales, Stavanger
30.Sissel Vikse Falch, Sandnes