Partimøte – Sokndal Høyre

Her kan du se resultatet fra Sokndal Høyres partimøte 21. september 2022.

Sokndal Høyre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 21. september.

Det var 6 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr:Navn:
1.Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
2.Jan Mikal Hanasand, Stavanger
3.John Peter Hernes, Stavanger
4.Arne Stapnes, Eigersund
5.Leif Erik Egaas, Eigersund
6.Ole Ueland, Sola
7.Erlend Jordal, Stavanger
8.Terje Hetland, Stavanger
9.Kenneth Austrått, Sandnes
10.Karoline Sjøen Andersen, Haugesund
11.Irene Omland, Hå