Partimøte – Strand Høyre

Her kan du se resultatet fra Strand Høyres partimøte 13. september 2022.

Strand Høyre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 13. september.

Det var 14 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr:Navn:
1.Ole Ueland, Sola
2.Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
3.Terje Hetland, Stavanger
4.Martin Nese Johnsen, Unge Høyre (Klepp)
5.Kenneth Austrått, Sandnes
6.Kristoffer Amdal, Strand
7.Renate Thunem, Sandnes
8.Else Rege Grannes, Senior Høyre (Time)
9.Gunn Dalen Håland, Hå
10.Anne Marie Lund, Sola
11.Bjørn Sæstad, Kvitsøy
12.Marit Høie, Gjesdal
13.Erlend Jordal, Stavanger
14.Lasse Fredheim, Haugesund
15.Hilde Karlsen, Stavanger