Partimøte – Suldal Høgre

Her kan du se resultatet fra Suldal Høgres partimøte 20. september 2022.

Suldal Høyre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 20. september.

Det var 5 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr:Navn:
1.Ole Ueland, Sola
2.Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
3.Erlend Jordal, Stavanger
4.Anne Marie Lund, Sola
5.Jan Mikal Hanasand, Stavanger
6.Cille Ihle, Stavanger
7.John Peter Hernes, Stavanger
8-June Grønnestad, Bokn
9.Håvard Rørtveit, Vindafjord
10.Else Rege Grannes, Time
11.Kristoffer Amdal, Strand
12.Karoline Sjøen Andersen, Haugesund