Partimøte – Tysvær Høyre

Her kan du se resultatet fra Tysvær Høyres partimøte 26. september 2022.

Tysvær Høyre holdt partimøte i forbindelse med nominasjon av fylkestingslisten 26. september.

Det var 10 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Avstemmingen ga følgende resultat:

Nr.Navn:
1.Ole Ueland, Sola
2.Håvard Rørtveit, Vindafjord
3.Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
4.Mille-Sofie Kvannli, Stavanger
5.Lasse Fredheim, Haugesund
6.June Grønnestad, Bokn
7.Ragnvald Nilsen, Sandnes
8.Ole Kristian Nilsen, Karmøy
9.Anne Marie Lund, Sola
10.John Peter Hernes, Stavanger
11.Gunn Dalen Håland, Hå
12.Terje Hetland, Stavanger
13.Steinar D. Jansen, Haugesund
14.Erlend Jordal, Stavanger
15.Kathrine Altern Wathne, Karmøy
16.Svenn-Børge Vatland, Karmøy
17.Kenneth Austrått, Sandnes
18.Karoline Sjøen Andersen, Haugesund
19.Marit Høie, Gjesdal
20.Bjørn Sæstad, Kvitsøy