Politireformen gir flere politifolk og bedre beredskap

I debatten om politireformen er noen mer opptatt av å krangle om lensmannskontor som legges ned, enn å diskutere det som er hovedoppgaven til politiet. Ja, politireformen har gitt færre politidistrikt og lensmannskontor, men flere politifolk og bedre beredskap. Det gir mer trygghet for deg og meg.

Senterpartiet hevder at sammenslåing av lensmannskontor gir mindre politi. Påstanden har ikke rot i virkeligheten. Samtidig er John Arild Jåsund den 26.04 i Aftenbladet opptatt av å avlive det han kaller «myten om at etterforskere sitter og gjemmer seg på et kontor uten kontakt med publikum». Ingen fra Høyre har hevdet det. Det er likevel riktig at en viktig del av politireformen har handlet om å prioritere flere politifolk i gatene, enn å opprettholde lokale lensmannskontor med så lite som tre timers åpningstid i uka.

Et bredt flertall på Stortinget vedtok en reform av politiet med god grunn. Norsk politi ble gjennomanalysert etter tragedien en julidag i 2011. Konklusjonen i Politianalysen og Gjørv-kommisjonen var kort og godt at vi trengte et nytt politi, og en ny organisering som skulle takle mer komplisert kriminalitet.

Vi er fremdeles i startfasen med politireformen, men allerede nå tikker resultatene inn. Flere distrikter har slått sammen lensmannskontorer, og resultatene er gjennomgående gode. I vårt politidistrikt har det blitt 154 nye politistillinger siden Høyre/FrP-regjeringen tiltrådte. Sør Vest politidistrikt fikk flest politistillinger i hele landet i 2017. Politiinspektør Bernt Norvalls, sjefen for reformarbeidet i vårt politidistrikt, skrev den 17.03 på Politiforum.no at «vi samler ressursene lokalt for å skape et bedre nærpoliti. Det er ikke definisjonen på sentralisering – slik mange påstår» og at «tjenesteenhetene skal tilby et fullverdig politiprodukt der folk bor. Sammen med desentraliserte fellesenheter vil det gi et profesjonelt nærpoliti, med høy kvalitet». Politistasjonssjefen i Sandnes sier han selv har sittet alene på et lensmannskontor i Bjerkreim, og at dette ikke var særlig funksjonelt.

Vi trenger en mer faktabasert diskusjon om norsk politi. Det er ikke god ressursutnyttelse å holde for mange lensmannskontorer åpne tre timer i uken på det minste. Det som er god ressursutnyttelse er flere politifolk ute i gatene der folk faktisk er. Men reformen får vi et mer operativt politi. Det er ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor som er avgjørende for når politiet kan være på åstedet. Det er avstanden til nærmeste kjørende politipatrulje som betyr noe for responstiden. Når du trenger hjelp fra politiet er et stengt kontor til liten hjelp.

I debatten kan det også virke som om det viktigste for folk flest er nærhet til sitt lokale lensmannskontor, i hvert fall om man lytter til Senterpartiets argumentasjon. Men er det virkelig det? På oppdrag fra Høyre har Sentio gjennomført en meningsmåling for å undersøke nettopp dette. Resultatene viser at de siste frem årene har bare 50 % oppsøkt sitt lokale lensmannskontor. 80 % av dem gjorde det på grunn av pass.

Politireformen gjennomføres ikke for å spare penger. Tvert imot. Denne regjeringen har økt politibudsjettene hvert eneste år, og ansatt over 1300 flere politifolk rundt om i distriktene. Politiet skal fortsatt styrkes, og vi skal nå målet om 2 politifolk per 1000 innbygger innen 2020. Det beste med å bruke penger på politiet er at du og jeg kan sove litt tryggere om natten.

Senterpartiet hører hjemme i en tid som er forbi. Med et endret samfunn og kriminalitetsbilde, i tillegg til viktige rapporter som peker på hva som måtte endres etter 22. juli, blir det for enkelt å si at man ikke skal legge ned lensmannskontorer. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å reversere politireformen, stikk i strid med faglige anbefalinger. Skulle en rødgrønn regjering komme til makten etter valget i høst går norsk politi en uviss fremtid i møte.