Klart for politisk verksted på Rogaland Høyre årsmøte

Det er levert inn rekordmange resolusjonsforslag til Rogaland Høyres fylkesårsmøte 24. februar 2018. Alt fra bioteknologi til pelsdyrhold skal delegatene diskutere.

Rogaland Høyres fylkesårsmøte går av stabelen lørdag 24. og søndag 25. februar. En viktig del av årsmøtet er resolusjonsbehandling — hvilke saker ønsker Rogaland Høyre å løfte frem, både regionalt og nasjonalt fremover?

Det er kommet inn hele 34 resolusjonsforslag, en oversikt over alle disse finner du her i en pdf-fil.

Her er oversikt over tema:

 • Uttalelse om bioteknologi
 • Nedleggelse av tilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus avdeling Eigersund, 2 øst.
 • Leterefusjonsordning for nye antibiotika
 • Egenandelstak 1 for tannbehandling
 • I praksis oppheve et uhensiktsmessig analysemonopol for DNA analyser
 • Fritak for engangsavgift på redningskjøretøy og full momskompensasjon for de frivillige redningsmannskapene i Norge
 • Rogaland har alle muligheter til å bli bedre på turisme
 • Pelsdyrnæringen
 • Rogaland Høyre er bekymret for avvikling av pelsdyrnæringen
 • Ja til bevaring av en bærekraftig pelsdyrnæring
 • Forsvarlig elbilpolitikk
 • Nei til barneekteskap!
 • Ex. Phil må bort fra norsk universitetsutdannelse
 • Sett krav til høyere norskferdigheter
 • Koding inn i IKT-opplæringen
 • Kvotering er diskriminering
 • Nominasjonsmøtene trenger rettferdig representasjon
 • NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Monopolet Biltilsynet og førerkort
 • VTA plasser
 • Fylkesmannens innsigelsesrett
 • E134 er den raskeste og mest samfunnsøkonomiske veiforbindelsen mellom Stavanger, Haugesund og Bergen til Oslo
 • Bredbånd til alle
 • Co2 avgift for veksthus
 • Reglene om fylkesbindinger ved salg av fiskebåter i kystgruppen må tas bort
 • Velkommen skal dere være!
 • Tilby y-veien i sykepleierstudiet for helsefagarbeidere ved HVL og UiS.
 • Straffe mobberen
 • En bærekraftig turistnæring
 • Fornybarfondet på plass innen 2019
 • Høyre må forsterke kampen mot svart arbeid
 • Har du sagt A……. Slik spiller vi skolene gode
 • Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet

Det understrekes at ingen av resolusjonsforslagene gir uttrykk for Rogaland Høyres mening før de eventuelt er vedtatt — det er forslagsstillers som står ansvarlig for de meninger som målbæres!