Programkomiteen legger frem forslag til fylkestingsprogram.

Leder av programkomiteen, Kenneth Austrått, legger i dag frem forslag til Rogaland Høyres fylkestingsprogram.

Programkomiteen har jobbet siden februar med forslaget som skal danne grunnlag for politikken Rogaland Høyre går til valg på i 2019. Endelig program vedtas på Rogaland Høyres årsmøte i januar.

Bred prosess

Programkomiteen har gått bredt ut i arbeidet for å hente innspill til programmet.

— Vi har fått veldig mange innspill både fra medlemmer, foreninger, vanlige velgere, bedrifter og organisasjoner. Med så mange innspill mener komiteen dette programforslaget gir et godt utgangspunkt for diskusjonene partiet nå skal ha om politikken vi går til valg på neste høst, sier Austrått.

Skolen er viktigst

Austrått mener Høyres viktigste sak i fylket vil være den videregående opplæringen:

— Skole er alltid en valgkampsak for Høyre. I dette programmet har vi vært veldig opptatt av å få frem politikk som ivaretar den enkelte elev. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet mot uønsket frafall i skolen. Fraværsgrensen har fungert veldig godt. Nå foreslår vi at det skal sikres tettere oppfølging av elever som uteblir fra undervisningen, for eksempel ved at skolen tar kontakt med eleven eller elevens foresatte i en tidlig fase. Vi skal styrke laget rundt eleven med flere fagpersoner og tettere samarbeid mellom ulike etater i skolen og helsesykepleier.

Mobilitetssatsing

Programkomiteen er også opptatt av hvordan fylkeskommunen i fremtiden skal tilrettelegge for en helhetlig mobilitetssatsing.

— Høyre er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming og se fylkets mobilitet i sammenheng. Da må kollektivsatsing ses på som en mobilitetssak der ladepunkter for elbiler, ladepunkt for sykler, delingstjenester, moderne, fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger ses sammen med kollektivtilbudet. Dersom flere skal kunne velge vekk bilen en gang i blant er det viktig at forholdene ligger til rette for at de som kan velge annerledes har gode alternativer, sier Austrått.

Innbyggerorientert fylkeskommune

Programforslaget legger opp en fylkeskommune som bruker mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon.

— Vi vil at fylkeskommunen skal tilpasse seg den enkelte behov, og gi innbyggere og næringsliv tjenester med høyt servicenivå. Det skal bli lettere å kontakte fylkeskommunen ved at vi etablerer et prinsipp om «én dør inn» til fylkeskommunen. I saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse skal det utformes selvbetjeningsløsninger og automatiseres, slik at en i størst mulig grad kan få svar umiddelbart.

Programmet skal behandles og vedtas på Rogaland Høyres årsmøte som foregår 19.-20. januar 2019. Frist for å sende endringsforslag til programmet er kl 23:59 mandag 7. januar 2019. Forslag må være mottatt innen fristen for å kunne behandles. Benytt skjema for endringsforslag (ligger på denne siden) og send endringsforslag her.

Man finner hele forslaget til program som vedlegg til denne saken.

Programkomiteen har bestått av:

  • Kenneth Austrått, leder
  • Lisbeth von Erpecom Vikse
  • Aleksander Stokkebø
  • Siri Annette Meling
  • Ola Steinar Apeland
  • Janne Stangeland Rege
  • Irene Heng Lauvsnes
  • Daniel Aamodt, sekretær