Regjeringens tiltakspakker virker

Åna fengsel er et av mange eksempler på at regjeringens og samarbeidspartienes tiltakspakker virker kraftfullt mot ledigheten. Det skriver Aleksander Stokkebø, ungdomskandidat ved stortingsvalget og leder av Rogaland Unge Høyre.

Ved Åna fengsel var det i lengre tid en hel fløy på tre etasjer der nesten ingen av cellene hadde toaletter. Det betydde at de innsatte måtte ringe på for å få gå på toalettet. Hver enkelt innsatt måtte så hentes på cellen, følges dit og deretter følges tilbake til cellen igjen.

Det gjaldt hele døgnet, og ofte måtte de vente i lengre tid for å gjøre sitt fornødne. Situasjonen var ikke holdbar for de innsatte, som har rett på en verdig soning av sin rettmessige straff. Dessuten var ordningen dårlig økonomi, fordi det krevde at fengselet måtte ha ekstrabemanning for å håndtere de innsattes sanitærbehov. Det var nødvendig med oppgradering.

De etterlengtede midlene kom fra regjeringen i tiltakspakken for 2016. For 25 millioner fikk lokale firmaer i oppdrag å ruste opp 75 fengselsceller med toalett og ventilasjon. Prosjekteringsfasen kom i gang og engasjerte ingeniører og arkitekter, og i august 2016 kunne ombyggingen starte. Permitterte kunne vende tilbake til arbeid og ansatte fikk oppdrag å ta tak i. Oppdragene bidro til lokale arbeidsplasser både hos leverandører og entreprenører og hjalp arbeidsfolk og bedrifter med å komme seg gjennom en krevende bølgedal.

På et nylig besøk med Rogaland Høyres stortingskandidater og lokalpolitikere fra Hå, fikk vi se det endelige resultatet som ble ferdigstilt i første del av 2017. Prosjektet har utvilsomt vært en suksess. Åna fengsel er rustet opp og bedre i stand til å ivareta samfunnsoppdraget, samtidig som lokalt næringsliv har blitt sysselsatt. Investeringen, som uansett måtte skje på et eller annet tidspunkt, er dessuten god økonomi og vil på sikt kunne innspares i mindre tids- og ressursbruk fordi de innsatte ikke lenger må følges til toalettet.

Tilbakemeldingene fra næringslivet og økonomene er tydelige: Tiltakspakkene fra Høyre, Frp, KrF og Venstre virker kraftfullt for å holde hjulene i gang gjennom krevende tider. Oppgraderingen på Åna er ett av mange eksempler.

Samtidig gjennomfører regjeringen en storstilt satsing på kunnskap, samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser, og tar viktige skritt for å omstille Norge. Vi ser nå at ledigheten for femte måned på rad går ned mens produktiviteten er på vei opp. Det skapes rekordmange gründerbedrifter, og konkurransekraften er styrket. Det lysner og optimismen er på vei tilbake. Samtidig er det mye som gjenstår, og Høyre er klar til å fortsette arbeidet. Vårt mål er klart: Alle som kan jobbe, skal få jobb!