Rekordmange lærere har søkt videreutdanning

I Rogaland har 1190 lærere søkt om videreutdanning. Det er ny rekord!

– Det er helt fantastisk at enda flere av lærerne våre i år er opptatt av faglig påfyll og ønsker å oppdatere seg! Disse tallene er noe å være stolt av, sier Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant (H) fra Rogaland.

En tredobling

Aldri før har så mange lærere fått videreutdanning. Med denne regjeringen har det vært en tredobling i antallet lærere som får muligheten til å faglig oppdatere seg. Bare i Rogaland har 4539 lærere søkt om det siden 2014.

– å investere i læreren har vært, og vil fortsette å være en prioritering for meg og for regjeringen. Fordi vi vet at læreren er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, fortsetter Stokkebø.

Det nytter

I en NIFU-undersøkelse som kom i fjor sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av to sier at de har blitt en bedre lærer.

– Dette viser at det nytter. Det er bra for skolene, for lærerne selv og ikke minst for elevene, sier Stokkebø.

Kommunene må godkjenne

Fristen for lærerne til å søke gikk ut 1.mars. Nå er det opp til kommunene å godkjenne søknadene de har fått inn.

– Jeg forventer at kommunene i Rogaland godkjenner flest mulig søknader innen fristen, avslutter Stokkebø.

Oversikt over utviklingen i søknader

FylkeMars 2014 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017 Mars 2018
Antall 689 805 963 892 1190