E134 er den raskeste og mest samfunnsøkonomiske veiforbindelsen mellom Øst/vest

E134 er den raskeste og mest samfunnsøkonomiske veiforbindelse mellom Øst/vest. Det mener Rogaland Høyre som vil utbedre hele strekningen mellom Drammen og Haugesund.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok følgende resolusjon 25. februar 2018:

E134 er den raskeste og mest samfunnsøkonomiske veiforbindelse mellom Øst/vest.

Høyre ønsker å prioritere tiltak som styrker næringslivet, bidrar til omstilling og trygger arbeidsplasser.

E134 er den viktigste øst/vest forbindelsen for næringslivet for Vestlandet og er viktig for næringslivets konkurranseevne. Statens vegvesen foreslår med bakgrunn i den samfunnsøkonomiske analysen for prosjektet, at prosjektet gis høyest prioritet.

Med utbygging av ferjefri E39 (som nå er i gang) vil E134 kunne betjene hele området mellom Stavanger og Bergen.Den blir altså nyttig for hele Vestlandet. Statens Vegvesen sine analyser viser at en slik utbygging er samfunnsøkonomisk lønnsom. Vi mener derfor at man bør velge en strategi for utvikling av E134 der man utbedrer vegen på hele strekningen mellom Drammen og Haugesund.

Næringslivet som er avhengig av denne veiforbindelse har hatt nok en vinter med stengte overganger og ustabilitet som har påført betydelige tap.

Rogaland Høyre mener:

  • At E134 skal startes opp i 1 periode i tråd med merknader fra Stortingsbehandlingen.