Rogaland Høyre vil ha en bærekraftig turistnæring i Rogaland

Rogaland Høyre vil satse på en turistnæring som kan bidra med langt høyere lønnsomhet per arbeidsplass enn det vi har i dag. For å få dette til vil Høyre bidra til en målrettet satsing og omstilling til en turisme som har et tydelig fokus på lønnsomhet for Norge og på kvalitet for de som besøker oss.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok følgende resolusjon 25. februar 2018:

Bærekraftig turistnæring i Rogaland

Rogaland Høyre vil satse på en turistnæring som kan bidra med langt høyere lønnsomhet per arbeidsplass enn det vi har i dag. Får å få dette til vil Høyre bidra til en målrettet satsing og omstilling til en turisme som har et tydelig fokus på lønnsomhet for Norge og på kvalitet for de som besøker oss.

Trendene i Europa og verden for øvrig er unike naturopplevelser, kombinert med tilrettelagte aktiviteter. Her har Rogaland et enormt potensiale. Ren og stille natur er et av de fremste kjennetegnene ved Rogaland og Norge, og noe av det som besøkende fra hele verden kommer hit for å oppleve. Naturen er et viktig konkurransefortrinn som vi må ta vare på og bruke aktivt i markedsføringen av fylket.

Høyre ønsker å bidra til en målrettet satsing med tydelig fokus på lønnsomhet og kvalitet til spennende prosjekter og spektakulære naturopplevelser. For å sikre kvalitet i tilbudet må det vurderes om terskelen for næringsutvikling og dermed begrensede naturinngrep senkes i enkelte områder.

Turisme kan bidra med betydelig verdiskaping og et stort antall arbeidsplasser, samtidig som det ofte kan skape motstand i lokalsamfunnet. Det er viktig at det legges til rette for turister i områder som opplever stor tilstrømning slik som Prekestolen, Kjerag, Jærstrendene og Månafossen.

Norge har i dag mange frivillige redningsmannskaper som bruker egen fritid på å hjelpe turister og andre i nød. De er i beredskap 365 dager i året for å hjelpe de som er savnet eller skader seg på tur. Fritak for engangsavgift på redningskjøretøy vil ha stor effekt for den frivillige beredskapen i Norge. Det samme vil full momskompensasjon gi.

Rogaland Høyre ønsker at det legges til rette for å øke lønnsomheten i turistnæringen ved at utvikling av nye tilbud bygger opp om helårsturisme, og utnytter infrastrukturen som allerede er bygget opp.

En bærekraftig turistnæring forutsetter at infrastruktur slik som stier, fasiliteter (toaletter, parkering, søppelkonteinere) og servicetilbud er dimensjonert for å håndtere tilstrømningen.

Høyre mener at salg av tilleggstjenester, effekter, tilknyttet service og adkomst/parkering vil øke inntjening og bidra til infrastruktur og vedlikehold.

Rogaland Høyre vil:

  • Lage en strategisk plan for en lønnsom, sikker og kvalitetspreget norsk turistnæring.
  • Lære av hvilke tiltak som settes inn i de mest besøkte turiststedene i verden.
  • Støtte utvikling av nye, mer lønnsomme turistprodukter via Innovasjon Norge og lokale tiltak.
  • Akseptere en sterkere kommersialisering av attraksjoner for å finansiere infrastruktur, beredskap og servicetilbud.
  • Akseptere begrensede naturinngrep for å sikre spektakulære turistattraksjoner.
  • Gi fritak for engangsavgift for redningsfartøy.
  • Gi full momskompensasjon for de frivillige redningsmannskapene i Norge.